Press "Enter" to skip to content

INNBOFORSIKRINGEN BLE JUSTERT FRA NYTTÅR

Forbedring av forsikringsvilkårene i innboforsikringen

Fra 1. januar 2023 ble det vilkårsendringer på innboforsikringen. Flere av erstatningssummene økes.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom at innboforsikringen er en del av medlemskapet i Fagforbundet, med mindre du har reservert deg. Dersom du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Fagforeningen sammenstilte endringene av vilkårene i innboforsikringen og de økte erstatningssummene.

Les forandringene her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.