Press "Enter" to skip to content

FAGFORENINGEN VISER SOSIALT ENGASJEMENT

Årsmøtet bevilget nærmere 100 000 kroner til sosiale formål.

Også i år viste fagforeningens årsmøte et stort sosialt engasjement, og bevilget betydelig beløp til sosiale formål.

  • Til Fagforbundets barneby i Angola ble det bevilget 70.000 kroner – samtidig ble medlemmene anmodet om å engasjere seg mer i prosjektet.
  • Til lokale tiltak ble det bevilget 15.000 kroner til fagforeningens samarbeidsarrangement med Flyktningkontoret for julefest de arrangerer for flyktninger og andre deltakere som holdes i Kunnskapssenteret.
  • Til slutt ble det bevilget 10.000 kroner til Frelsesarmeens Varmestue her i Sandvika.

Utover dette har fagforeningsstyret også fullmakt til å delta i andre lokale tiltak.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.