Press "Enter" to skip to content

REKORDHØYT BRUK AV VIKARER I BÆRUM – HØYEST I NORGE

Bærum kommune er den kommunen i landet som bruker de største summene på å leie inn vikarer i helsetjenesten. 322 millioner i 2021 og 138 millioner i 2022.

VG har bedt Norges elleve mest folkerike kommuner om tall på hvor mye de har brukt på innleie av vikarer fra eksterne byråer i helsetjenesten. De siste seks årene har den samlede prislappen økt fra 251 millioner kroner til 1,1 milliard kroner. Tallene VG har samlet inn viser innleie av vikarer for sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og leger gjennom eksterne byråer.

For Bærum er dette ikke noe hyggelig lesning. Bærum kommune er den kommunen som har det desidert største forbruket av vikarbyråer. Bærum kommune brukte i 2021 hele 322 millioner kroner og 138 millioner i 2022 på innleie av vikarer til sykehjem og helsehus. I løpet av de siste to årene brukte Bærum til sammen 460 millioner på vikarer – noe som er 88 millioner mer enn Oslo, som har fem ganger så mange innbyggere. Stavanger, som er den kommunen med tilbærmet likt innbyggertall som Bærum, brukte bare 86 millioner i den samme toårs perioden. Bærum har således brukt over 370 millioner mer enn Stavanger på vikarbruk de siste to år.

Vi i fagforeningen satte kaffen i halsen da vi leste det VG skrev og tok kontakt med avisen for å forsikre oss om at det ikke var en skrivefeil. Det var det ikke. VG bekreftet tallene, som de opplyste Bærum selv hadde meldt inn til avisen.

Dette viser at Bærum kommune bruker enorme summer på kjøp av innleide vikarer fra vikarbyråer. Alle disse millionene som brukes på kjøp av vikartjenester tilsvarer rundt 300 årsverk. Det kunne vært mange hele og faste stillinger. Slik kan det ikke fortsette. Fagforeningen vil ta dette opp med administrasjonen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.