Press "Enter" to skip to content

Måned: juli 2024

FAGFORENINGEN STØTTER FOTBALLBARN FRA GAZA

BEVILGER TIL DELTAGELSE I NORWAY CUP

Fagforeningen mottok en søknad fra Støttegruppa for Palestinsk Fotball om økonomisk støtte til å muliggjøre deltagelse av palestinske barn på Norway Cup 2024. Formålet er å gi barna en pause fra den vedvarende krigssituasjonen og elendighetene de opplever i Palestina. Det er planlagt at det skal komme tre lag med fjortenåringer til Norway Cup, to jentelag og ett guttelag. Med søknaden følger det et støtteskriv fra Fagforbundet sentralt som også har bevilget et bidrag.

Støttegruppen skriver i søknaden at den pågående krigføringen i Palestina har skapt en vanskelig virkelighet for barna i landet. Flere har mistet foreldre, søsken og familie, opplevd traumer og konstant frarøvet frihet. Å gi barna muligheten til å delta på Norway Cup vil ikke bare gi barna å en pause fra disse belastningene, men det vil også gi dem mulighet til å skape nye vennskap, utvikle nye ferdigheter og delta i et inkluderende miljø.  De avslutter i søknaden med at årets Norway Cup er en spesiell anledning for å kunne bidra til det og for å oppnå dette målet trenger de økonomisk støtte til å dekke reisekostnader, deltageravgifter og nødvendig utstyr.

På sommermøtet ble det vedtatt at fagforeningen skal støtte søknaden fra Støttegruppen for palestinsk fotball med 10 000 kroner.

Comments closed

SKAL DU UT Å REISE?

VIKTIG Å HA REISEFORSIKRINGEN I ORDEN

Nå er sommerferien her og mange av oss skal ut på reise. Da er det godt at du allerede har reiseforsikringen på plass. Har du LOfavør reiseforsikring er du godt dekket hvis noe skulle inntreffe. Vi har noen gode tips til deg når du skal reise:

  • Reiseforsikringen dekker utgiftene til lege og behandling hvis du skulle bli syk på reisen. Sørg for å ta vare på alle kvitteringer og legeerklæring.
  • Er bagasjen mer enn fire timer forsinket når du lander, har du krav på erstatning. Det er viktig at du melder fra til flyselskapet og får en bekreftelse på forsinkelsen, en såkalt PIR-rapport, før du melder inn forsikringssaken.  

Dette er en reiseforsikring som gjelder, ikke bare på reise, men fra du går ut døren hjemme – året rundt. Du kan kjøpe og lese mer om medlemsfordelen på LOfavør sine sider.

Comments closed

BØR EIENDOMSSKATT OGSÅ VURDERES I BÆRUM?

OVER 90 PROSENT AV KOMMUNENE HAR NÅ INNFØRT EIENDOMSSKATT

Statens omlegging av skattefordelingen har medført at Bærum kommune får redusert inntektsoverføringer fra staten med 247 millioner i 2025. I media har dette blitt fremstilt både av ordførerne i Bærum og Asker som en katastrofe. Da er det viktig å minne om at kommunen de siste ti årene har hatt betydelig regnskapsmessige overskudd. Snittet i alle disse årene har vært på 400 til 500 millioner kroner. Betydelig mer enn bortfallet av statens overføringer for 2025.

Vi leser i media at det her kan bli kutt i kommunebudsjettet. Med dagens bemanning i pleie- og omsorg, skole og barnehage, er det ikke mulig å redusere bemanningen på disse lovbestemte områdene. Det er å håpe at politikerne ikke har glemt det opprøret som skjedde denne våren, både fra ansatte og brukergrupper, da budsjettet skal behandles.

Bare 35 av 357 kommuner har fortsatt ikke hentet ut inntekter fra eiendomsskatt. I Bærum dobler vi antall eldre over 80 år frem til 2040. Det er derfor viktig at vi fremover ikke reduserer planlagte bygg av sykehjem og omsorgsboliger. Skulle det bli aktuelt, må kommunens politikere vurdere andre inntektskilder og da er innføring av eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag også aktuelt her i Bærum.

Comments closed

VELLYKKET SOMMERMØTE

STOR DELTAGELSE PÅ ÅRETS SOMMERMØTE

Fagforeningens sommermøte ble tirsdag avholdt på Thon hotell i Sandvika. Langt over hundre medlemmer hadde funnet veien til en hyggelig samling før ferien.

Fagforeningsleder Snjezana ønsket velkommen til hennes første medlemsmøte som leder. Deretter holdt tidligere fagforeningsleder Bjørn et innlegg om fagforeningsnyheter. Avslutningsvis advarte han mot den krisemaksimeringen, som på grunn av skatteomfordelingen, nå synes å pågå internt i kommunen.   

Etter at medlemmene hadde fått servert reker og god drikke, kom Latter sin standup komiker, Christer Torjussen, på scenen. Han holdt et latterfullt show som fikk stor applaus fra salen.

Deltagerne gav uttrykk for at disse sommermøtene er en fin start på sommerferien.

Comments closed

GEIR AGA SLUTTER SOM KOMMUNEDIREKTØR I BÆRUM

AGA BLIR LEDER AV ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN KS

Etter fire år som kommunedirektør har Geir Aga sagt opp stillingen i Bærum kommune. Han er av hovedstyre i KS ansatt han som ny administrerende direktør i organisasjonen. Han slutter i Bærum 28. september, noen dager etter at han har fremlagt kommunebudsjettet for kommende år.

I løpet av denne fireårsperioden har Aga omorganisert hele toppledelsen i kommunen. Dette har medført en betydelig økning av ledere. Foruten at stillinger som direktører har økt fra tre til seks, har det nå blitt hele 22 kommunalsjefer, mot tidligere åtte. Med flere ledere har det også blitt betydelig økning av lederstaber.

Det blir spennende å se hvem som får den viktige jobben som Kommunedirektør. Nye Rådmenn/Kommunedirektører har svært ofte ført til nye omorganiseringer, noe som igjen fører til uro i organisasjonen. Fagforeningen håper at det ikke blir det første den nye Kommunedirektøren starter opp med.

Comments closed