Press "Enter" to skip to content

I DAG STARTER LØNNSFORHANDLINGENE I KOMMUNAL SEKTOR

Etter en ukes utsettelse, starter i dag lønnsforhandlingene i kommuneoppgjøret.

På grunn av streiken i frontfagoppgjøret ble starten for lønnsforhandlingene i kommunal sektor utsatt. Etter at partene der kom til enighet, vil forhandlingene for kommunene starte i dag kl 12.00. Fristen for å bli enige er 30.4. Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør, som betyr at det kun er lønnstillegg som er oppe til forhandling. Blir ikke partene enige, blir det mekling fra 3. mai med frist 24. mai.

Som kjent ble resultatet i frontfagene en lønnsramme på 5,2 %.  LO har denne gangen krevd at kommunene må få et høyere tillegg enn frontfagene. Fagforbundet vil at årets lønnsoppgjør skal sikre arbeidstakerne økt kjøpekraft, ved at de får sin rettferdige del av verdiskapingen i samfunnet. Dette må skje gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Fagforbundet vil sikre en solidarisk og rettferdig lønnsutvikling ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn.  

Årets lønnsoppgjør i kommunesektoren kommer til å bli særdeles krevende, sier arbeidsgiverorganisasjonen KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø. Dette er en høy ramme mener Gangsø i et intervju med NTB og fortsetter at det store spørsmålet som alltid er: Hvor stor skal kaken være, og hvem skal få det største stykket?

Fagforeningen er enig med forbundet, at i disse tider med høy prisstigning, må alle kommunale ansatte få økt kjøpekraft. Det er ingen grunn til å prioritere spesielle grupper, slik noen forbund i forkant av oppgjøret har krevd.

Les forhandlingsleder Gangsø sitt intervju her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.