Press "Enter" to skip to content

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Ansatte i kommunesektoren får økt reallønn

Forhandlingene i kommunesektoren som startet torsdag kom sent lørdag kveld i havn med en ramme på 5,4 prosent, og ligger dermed over frontfaget som endte på 5,2 prosent.

Forbundsleder Mette Nord er fornøyd med at hele laget av ansatte i kommunesektoren får økt reallønn. Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Fagforbundets leder. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier Nord.

Forhandlingsresultat gav et kronebeløp til alle og sikrer alle ansatte med hele stillinger et lønnstillegg på minst 26.300 kroner i året.  Det er ikke satt av penger til lokale forhandlinger i tariffavtalens kapittel 4 som gjelder de fleste medlemmene i Fagforbundet. Partene ble imidlertid enige om at det ved neste års hovedforhandlinger skal det settes av en «pott» til lokale lønnsforhandlinger. Medlemmene i kapittel 3 og 5 vil ha sine årlige lokale forhandlinger, men de får ikke tilleggene som nå har blitt fremforhandlet.

Fagforeningen er fornøyd med at det i år ble gitt kronetillegg til alle og at hele lønnstillegget ble gitt sentralt og at det dermed ikke blir lokale «pottforhandlinger». Det har vist seg de siste årene at tyngden av våre medlemmer ikke blir tilgodesett ved kommunens lokale forhandlinger. Vi mener derfor at det er uheldig at det neste år settes av midler til «pottforhandlinger» lokalt.

Se hva du får i lønnstillegg her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.