Press "Enter" to skip to content

LETTERE Å FÅ LÆRLINGEPLASS

Regjeringen vil gjøre det lettere for læringer å få læreplass

Hvert år mangler rundt 6 000 søkere læreplassen de trenger for å fullføre fagutdanningen sin. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året, og har dermed stor innkjøpsmakt. Nå foreslår regjeringen å skjerpe kravene til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige. Målet er flere læreplasser og flere fagutdannede.  

LO mener regjeringens forslag er et viktig skritt på veien for å sikre flere fagarbeidere, som Norge har et skrikende behov for. Vi er veldig glade for at regjeringen tar ansvar og peiler ut en sosial, miljø- og arbeidslivsmessig bærekraftig utvikling. Skal vi klare å møte framtidas store kompetansebehov, er vi nødt til å utdanne store kull de neste årene. Da kan vi rett og slett ikke akseptere at mangelen på læreplasser setter en stopper for unges yrkesdrøm, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Det ble inngått 25 000 nye lærekontrakter i 2021-2022. Det er et historisk høyt tall. Likevel viser Utdanningsdirektoratets statistikk at kun omlag 80 prosent av søkerne fikk læreplass.  En viktig del av regjeringens forslag er også endringen av regelverket slik at behovet for læreplasser vurderes ut fra lærefag, ikke opplæringsprogram.  

Fagforeningen har gjentatte ganger tatt opp lærlingeplassene her i kommunen som ligger langt bak det KS anbefaler. Samtidig må kommunen nå følger opp regjeringens forslag og kreve at bedrifter som får kontrakter med kommunen må ha et visst antall lærlinger. Dette har også fagforeningen forslått tidligere.  

Les regjeringens forslag her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.