Press "Enter" to skip to content

ZLATA ER NÅ BLITT PENSJONIST

På årsmøtet gikk Zlata av som fagforeningsleder, men fortsatte som hovedtillitsvalgt frem til hun i forrige uke gikk av med pensjon.

Zlata har vært en svært sentral hovedtillitsvalgt gjennom mange år. Allerede i 2006 ble hun valgt som HTV. Hun ble nestleder i fagforeningen i 2011 og fagforeningsleder i 2022. Det har vært over 18 år som tillitsvalgt.

I denne 18 års perioden har hun nedlagt et imponerende arbeid for fagforeningen. Hun har stått i spissen for å verve fremmedspråklige medlemmer og skal ha mye av æren for at vi i dag har et svært stort antall flerkulturelle medlemmer. I alle disse årene både som nestleder og senere fagforeningsleder opparbeidet hun seg en betydelig respekt blant topplederne i kommunen. Hun var både tydelig og uredd i sine diskusjoner med kommuneledelsen og har frontet saker til det beste for alle kommunens ansatte. Hennes ærlige tilbakemeldinger ble hennes varemerke som ble lagt merke til.

Hennes juridiske kompetanse gjorde henne godt rustet til å ivareta medlemmenes rettigheter i diskusjoner med arbeidsgiver- også på dette området har hun vært en stor ressurs for kontoret.

Fagforbundet takker Zlata for hennes store innsats for fagforeningen og hennes utrettelige arbeid til medlemmenes beste.  Det vil merkes at hun nå ikke lenger er på fagforeningskontoret. Fagforeningen ønsker henne lykke til videre som pensjonist.