Press "Enter" to skip to content

Måned: april 2024

I DAG STARTER LØNNSFORHANDLINGENE I KOMMUNESEKTOREN

NÅ SKAL LØNNEN BESTEMMES FOR OVER 450.000 ANSATTE I KOMMUNENE

I dag starter det største lønnsoppgjøret i Norge. Da møter kommunenes organisasjon, KS, på arbeidsgiversiden til forhandlinger. For arbeiderne møter LO, YS, Unio og Akademikerne.Tariffavtalene utløper 30.april, dersom partene ikke er enige, starter meklingen noen dager senere og det er ventet at fristen for meklingen blir 23. mai.

Fagforbundet har vært tydelig på at de vil kreve økt kjøpekraft for alle sine medlemmer. Forbundsleder Mette Nord uttaler at alle blir rammet av økte renter og matvarepriser, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Derfor er LO kommune tydelig på at de med minst må få mest, slik at forskjellene i samfunnet ikke øker.

Nå har også KS lettet litt på sløret. Forhandlingsdirektør Gangsø sier i en uttalelse at mangel på helsepersonell gjør at KS vil ha fokus på helsesektoren. I denne sektoren konkurrerer kommunene med staten og helsefortagene om disse yrkesgruppene. Både staten og helseforetakene ga større tillegg enn kommunene både i fjor, og de siste fem årene sett under ett. Forhandlingslederen mener også at det er viktig å få inn flere helsefagarbeidere i helsesektoren for å løse bemanningsutfordringene.

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio uttaler at han synes lite om signalene fra KS om å prioritere helsepersonell og arbeidstid i årets hovedoppgjør. Når KS nå signaliserer at de vil gjøre det igjen, gir det ikke grunn til å håpe på en forhandlingsløsning, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i en podkast på Unios nettsider.

Etter UNIOs sine kommentarer, synes dette å kunne bli forhandlinger med mange utfordringer.  Fagforeningen er enig med KS om at ett av de største problemene i kommunesektoren er mangel på helsepersonell. Det er her det også er størst konkurranse om arbeidskraften. Ikke bare fra statlige foretak, men også fra de private. Det er viktig at kommunene ikke taper denne konkurransen. Barnehagesektoren har også noen av de samme utfordringene.

Comments closed

STOPP KRIGEN I GAZA

I ET ÅPENT BREV SKRIVER FAGFORBUNDET OSLO: STOPP KRIGSFORBRYTELSENE

Gazas befolkning trenger en umiddelbar, permanent våpenhvile, slik åpner Fagforbundet Oslo sitt åpne brev om krigen i Gaza. I brevet fordømmer Fagforbundet Oslo Israels kollektive avstraffelse mot det palestinske folket. Vi gjør som generalsekretæren i FN og fordømmer Hamas terroraksjonen den 7. oktober. Men det legitimerer ikke Israels krigshandlinger, som til nå har ført til over 30.000 drepte palestinere og 73.000 sårede.

Fagforbundet Oslos representantskap observerer at det internasjonale samfunnet ikke har maktet å sette en stopper for krigen i Gaza. Vi oppfordrer Norge til å øke presset mot Israel, samt USAs støtte til krigføringen. Gazas befolkning trenger en umiddelbar, permanent våpenhvile nå!  Videre skriver de at de hensynsløse israelske krigshandlingene i Gaza resulterer i massive og tragiske tap. Israel har bombet flyktningleirer, angrepet sivile mål, og ifølge verdens matvareprogram er minst 576.000 mennesker i Gaza, en fjerdedel av befolkningen, ett skritt unna hungersnød.  De avslutter med: Stopp krigføringen nå!

Det er ikke vanskelig å støtte de synspunkter som fremkommer i brevet. Den intensive bombingen fører til massive drepte palestinere, hvorav mange er barn og kvinner. Dette må ikke få fortsette. Denne krigføringen må stoppes.

Comments closed

ENIGHET I FRONTOPPGJØRET

RESULTATET BLE EN LØNNSRAMME PÅ 5,2 %.  

Søndag kveld, over nitten timer på overtid, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i årets lønnsoppgjør i frontfaget. Resultatet er ei økonomisk ramme på 5,2 prosent økning. Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent betyr det at reallønna trolig øker med 1,1 prosent i år.

Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en kommentar til forhandlingsresultatet.

Dette er et resultat som er i overkant av forventningene. En lønnsramme på 5,2 % blir dermed norm for årets sentrale lønnsoppgjør. Med et slikt resultat bør det være god mulighet å komme til enighet også i de forbundsvise lønnsforhandlingene.

Comments closed

PENSJONISTER MED ARBEIDSINNTEKT – HUSK SKATTEFRADRAG

PENSJONISTKONTINGENTEN ER FRADRAGSBERETTIGET FOR DE MED ARBEIDSINNTEKT.

Den som har gått av med pensjon, betaler selv sin pensjonistkontingent til Fagforbundet.

Pensjonistkontingenten trekkes ikke av arbeidsgiver, som er tilfelle med vanlig medlemskontingent, men betales direkte inn til forbundet.

Siden pensjonistkontingenten ikke går via arbeidsgiver, blir den ikke automatisk registrert hos skattemyndighetene slik som det er for yrkesaktive medlemmer som er på trekk. Fagforeningen har undersøkt dette med Skatteetaten. Den tilbakemeldingen vi fikk var at dersom du betaler fagforeningskontingent, så er den fradragsberettiget så lenge du har lønnsinntekt. Dette gjelder også pensjonistkontingenten

Her må pensjonister med lønnsinntekt følge opp dette selv. Den enkelte må gå inn på sin skattemelding og føre inn pensjonistkontingenten som i 2023 som var på kr 1 375 som fradrag under posten: Fagforeningskontingent. Har du ikke gjort dette tidligere kan du føre opp fradrag for kontingenten inntil tre år tilbake i tid.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte fagforeningskontoret på telefon 916 84 913 eller på e-post bmj@fagforbundetbaerum.no.

Comments closed

BRUDD I FRONTFAGET

RIKSMEGLINGSMANNEN KALLER INN TIL MEKLING. FOR Å UNNGÅ STREIK MÅ PARTENE BLI ENIGE INNEN NATT TIL 7. APRIL.

Torsdag før påske ble det brudd i det såkalte frontfagsoppgjøret. Dette er oppgjøret der resultatet brukes som norm for de andre lønnsoppgjørene. Fellesforbundet og Norsk Industri ble ikke enige innen fristen i forhandlingene om Industrioverenskomsten.

Riksmeklingsmannen har innkalt partene til mekling 3. april. Meklingsfristen for å komme til enighet er midnatt mellom lørdag 6. og søndag 7. april. Det er vanlig at meklingen fortsetter utover fristen. Ved de siste oppgjørene har partene sittet så mye som et døgn på overtid. Skulle det ikke bli enighet innen fristen, vil bruddet være startpunktet for streik.

Siden dette oppgjøret setter norm for de andre lønnsoppgjørene, også for kommuneoppgjøret, er resultatet her viktig for fagforeningens medlemmer.

Comments closed

LO FYLLER 125 ÅR

GRATULERER MED DAGEN!

I dag fyller LO 125 år!  LO ble stiftet 1. april 1899 som en sammenslutning av allerede etablerte fagforbund og er den eldste hovedsammenslutningen i Norge. Det har vært 125 år med store og viktige arbeiderkamper, og mange seire som har tjent, ikke bare medlemmene, men hele Norges befolkning. 

LO har gjennom alle disse årene, vært landets største og viktigste arbeidstakerorganisasjon. Fra å gå fra noen få forbund i begynnelsen, er vi i dag en organisasjon med over en million medlemmer. Vi er på vei, men ikke i mål! 


Nå starter LO på de neste 125 årene, hvor vi må stå på barrikadene for å sikre frihet, solidaritet og likeverd. Vi må fortsette å kjempe for vanlig folks rettigheter. 
Fagforeningen gratulerer oss alle med dagen og er stolt over å være medlem av LO
.

Comments closed