Press "Enter" to skip to content

MØT OPP TIL 1.MAI FEIRING

Det blir i år også tradisjonelt 1.mai tog i Asker. Møt opp på Kulturhuset i Asker kl 11.00, her blir det appeller, sang og musikk. 

Deretter blir det 1.maitog som går rundt i sentrum i Asker og tilbake til Asker kulturhus. Her blir det da en hyggestund i Multisalen med kulturelle innslag, taler og bevertning. Hovedtaler for dagen er Kari Elisabeth Kaski fra SV.

Fagforeningen anmoder medlemmene å møte opp og delta i feiringen.