Press "Enter" to skip to content

UTBETALING ETTER KOMMUNEOPPGJØRET

ETTERBETALING I AUGUST

Fagforeningen har vært i kontakt med Lønnsenheten som har fastsatt tidsplan for utbetaling av ny lønn og etterbetaling etter årets kommuneoppgjør for ansatte i Bærum kommune.

Etter de sentrale lønnsforhandlingene i kapitel 4 får ansatte ny lønn fra september. Det blir etterbetaling i løpet av august. Ny lønn etter lokale forhandlinger i kapitel 3 og 5 blir i juli også med etterbetaling i august.

Det er nå fastsatt at de lokale lønnsforhandlingene, «pottforhandlingene», i kapitel 4 starter ultimo september og skal være avsluttet medio oktober.