Press "Enter" to skip to content

HØYRE VIL HALVERE SKATTEFRADRAGET, FrP VIL TA DET FRA OSS

Høyre halverer skattefradraget for kontingent til fagforeninger i sitt alternative statsbudsjett. FrP vil ikke ha skattefradrag i det hele tatt.

Alle som er medlem og betaler kontingent til en fagforening, får et skattefradrag. Høyre vil halvere dette fradraget, sammenlignet med den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett. FrP vil ta fra de fagorganiserte hele skattefradraget.

Den rødgrønne regjeringen har doblet fagforeningsfradraget over to år. Fra 1. januar neste år kan kontingent opptil 7700 kroner trekkes fra på skatten.

Høyre vil senke dette til det halve, altså 3850 kroner, FrP vil at det skal være 0.

De rødgrønne partiene foreslår at alle som betaler kontingent, skal få opptil 1694 kroner i redusert skatt. Fagforeningen godt fornøyd med at Regjeringen følger opp lovnadene og øker skattefradraget for de fagorganiserte.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.