Press "Enter" to skip to content

Måned: desember 2022

JULEFEST FOR FLYKTNINGER OG FRIVILLIGE

Fagforbundet, sammen Flyktningkontoret, arrangerte den tradisjonelle julefesten for flyktninger.

Også i år hadde årsmøtet bevilget kr 15 000 til et samarrangement med Flyktningkontoret, hvor flyktninger og frivillige ble invitert til julefest som ble arrangert på Kunnskapssenteret.

På festen var det rundt 150 deltagere som hadde med seg mat fra sine hjemland. Det ble en flott julefest med mye god mat og fin underholdning med mange nasjonale danser fra de forskjellige landene. 

Dette var et svært vellykket arrangement hvor det var fokus på samhold og festligheter.

Comments closed

FAGFORENINGEN BEVILGET 10.000 KRONER TIL VARMESTUA

Fagforeningen sender også i år en varm julehilsen til Varmestua.

Fagforeningsstyret har bevilget kr 10.000.- til julefeiringen for Varmestuas brukere. Samtidig brakte vi også i år over marsipankaker og konfekt til julesammenkomstene.  

Frelsesarmeens Varmestua var våre naboer i mange år, og vi har fortsatt å holde kontakt etter at de flyttet til nye lokaler.

Varmestua gjør en imponerende innsats for lokale brukere og fagforeningen synes det er fint å kunne være med å bidra ved spesielle anledninger.

Comments closed

HØSTENS FASE 1 KURS GJENNOMFØRT

Fagforeningen har det siste halvåret fått mange nye plasstillitsvalgte.

Nye tillitsvalgte må få en grundig opplæring. Det er mange forventninger som stilles til dem, både fra medlemmene der ute og foreningen de har i ryggen. Derfor er det viktig at nye PTV får anledning til å få den informasjonen de trenger med en grundig gjennomgang, så tidlig som mulig i vervet sitt.

Det første kurset som gjennomføres er et Fase 1 kurs, som vi gjennomførte over to dager i slutten av november. Det var 16 deltagere og kurset ble holdt på Kunnskapsenteret i Sandvika. På kurset fikk de innføring i Fagforbundets vedtekter og handlingsplan, grunnlag for vervearbeid, Bærum kommunes medbestemmelsesordning og andre viktige rammeverk i kommunen.

De nye plasstillitsvalgte var både nysgjerrige, engasjerte og motiverte for å gjøre sitt beste i sitt nye tillitsverv, og det ble stilt mange gode og relevante spørsmål.

Comments closed

«TANKEN SOM TELLER 2022»

Fagforeningen bidrar til ungdomsrådets innsamlingsaksjon av gaver til trengende unge.

Bærum Ungdomsrådets aksjon «Tanken som teller 2022» tok også i år kontakt med Fagforbundet for å høre om vi ville bidra til deres innsamlingsaksjon av gaver til barn og unge som trenger ekstra hjelp i juletiden. I år var det 12 mindreårige flyktninger og 40 andre barn og unge som fikk gaver. Fagforbundet pakket 52 nett med hygieneartikler og godterier, slik at det ble en pakke til hver.

Fagforeningen synes dette er et veldig positivt tiltak som Ungdomsrådet står i spissen for og som vi synes det er fint å kunne være med å gi et bidrag til.   

Comments closed

NYE SATSER FOR BILGODTGJØRELSEN

Kjører du bil i tjenesten? Nye kilometersatser fra nyttår.

Godtgjørelsen for å bruke egen bil i jobbsammenheng for ansatte i stat og kommune får et hopp. Partene i staten har blitt enige om justeringer i satser for reiser både innenlands og utenlands.

Det er ikke store endringer som er gjort, bortsett fra på ett viktig område: Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil økes med 45 øre per kilometer. Godtgjørelsen økes fra 4.03 til 4.48 kroner. Det er første gang på flere år at bilgodtgjørelsen øker.

Tall hentet fra Norges Bilbransjeforbund fra 2021 viser imidlertid at det koster i gjennomsnitt 5,30 kroner per kilometer å kjøre elbil. Bensinbiler koster 6,56 kroner. Dette innebærer alt av utgifter til bilen, som vedlikehold, forsikringer og drivstoff.

Fagforeningen mener at selv om satsene øker med over 10 %, har det vært betydelig økning i utgifter til bruk av bil de siste årene. Dette burde medført en enda større økning av bilgodtgjørelsen. Det er ikke tvil om at selv med de nye satsene, er det økonomisk besparende for arbeidsgiverne at ansatte bruker egen bil i tjenesten.

Comments closed

KOMMUNAL VIKARSENTRAL – BILLIGERE OG BEDRE ENN VIKARBYRÅER

Egne ansatte på tarifflønn er både billigere og bedre enn bruk av vikarbyråer, skriver vår tidligere fagforeningsleder i en artikkel i Budstikka. Han mener vikarpooler er en god løsning.

Fagforbundet Bærum har gjennom nærmere ti år anbefalt Bærum kommune å opprette sentrale vikarpool både innen PLO og i barnehagene. Høyrepartiene har derimot ikke vært villige til en gang å prøve ut ordningen på noen områder. Med et sykefravær på over 7 % som medfører at det er flere hundre fraværende hver dag, er det ingen fare for at vikarene skulle bli arbeidsledige.

Oslo kommune har skjønt det. De har de siste årene hatt et prøveprosjekt med vikarpool for barnehagene i noen bydeler. Formålet var å sikre faste, stabile og ikke minst kompetente vikarer og samtidig redusere bruken av vikarbyråer, skriver Bjørn M Johnsen i sin artikkel i Budstikka og skriver videre, evalueringen viste at denne prøveordningen har gitt tjenestestedene tilgang på dyktige fagpersoner. Prosjektet har vært så vellykket at denne ordningen nå utvides til å gjelde hele Oslo kommune.

Han mener dette er veien å gå. Ved å ansette faste vikarer med rett kompetanse vil vi få medarbeidere som kjenner kommunens rutiner og som går rett inn i tjenesten uten nødvendig opplæring. Dette er også noe som vil bidra til å redusere kostnadene.

Fagforeningen mener at det ikke er noen grunn til å ikke ansette faste vikarer. I dag brukes det vikarbyråer som koster betydelig mer enn hva egne faste vikarer vil gjøre. Her er det store penger å spare. Dette er i tillegg en ordning som både tjenesteledere og ansatte i kommunen etterspør.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

BÆRUM HAR LANDETS BESTE ØKONOMIPLAN

Konsulentselskapet Framsikt har kåret Kommune-Norges beste økonomiplan. Bærum på topp.

Dette er femte år på rad at konsulentselskapet Framsikt deler ut prisen for Kommune-Norges beste økonomiplan. Prisen hedrer en kommune som har en handlings- og økonomiplan med en tydelig beskrivelse og vurdering av kommunens økonomiske handlingsrom.

Juryen la vekt på følgende om Bærum kommune: «Grundige vurderinger av den økonomiske situasjonen med enkle nøkkeltall som synliggjør den økonomiske utfordringen på en oversiktlige og tydelig måte. Enkel og ryddig sammenheng mellom overordnede mål fra samfunnsplanen og ned på det enkelte tjenesteområde med bruk av oppdrag knyttet til mål. Et godt styringsdokument i det videre arbeidet i kommunen.«

Comments closed

VELLYKKET PLASSTILLITSVALGT SEMINAR

Etter flere år med pandemi, fikk fagforeningen endelig arrangert en PTV samling.

På grunn av pandemien ble det for første gang på flere år arrangert en to dagers samling for våre plasstillitsvalgte. Den ble avholdt på Klækken hotell med et fyldig program, med nærmere hundre deltagere.

Første dag startet med at fagforeningsleder Zlata Ljubicic orienterte om driften i fagforeningen og de viktigste sakene som nå var til behandling. Det ble satt spesielt fokus på Kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett. Etter gruppearbeid kom de tillitsvalgte med forslag til bruk for fagforeningens innspill til budsjettet. Pensjonskassens teamleder Elisabeth Sageng avsluttet ettermiddagen med et informativt innlegg om pensjon.  Hvoretter deltagerne etter en aperitiff , inntok en bedre middag med påfølgende sosialt samvær.

Annen dag startet med at kommunikasjonsrådgiver John Grimsby holdt et to timers foredrag om kommunikasjon, motivasjon og arbeidsglede. Etter lunsj hadde Sparebank1 Østlandet et lengre innlegg om LO favør tilbudene og banken serving av våre medlemmer. Her fikk deltagerne også svar på de mange spørsmål som ble stilt. Dagen ble avsluttet med en oppsummering og en nyttig evaluering.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positive og alle ønsket en gjentagelse, med et nytt seminar til våren, noe som også ble lovet.

Comments closed

OVERFØRING AV FERIE TIL 2023

Nå er det åpnet for å registrere overføring av ferie.

Er du ansatt i Bærum kommune og har ferie til gode kan du nå søke om overføring. Ferie som ikke er avviklet innen årets slutt, må søkes overført til neste år.  Nå er det åpnet for overføring av ferie ved registrering i LØP. Du må da bruke kode 4090.

Husk at søknad om overført ferie må være registrert og godkjent innen 08.01.2023.

Comments closed

KOMMUNETOPPER SØKER STILLING I NITTEDAL

Både varaordfører i Bærum kommune, Siw Wikan, og tidligere kommunaldirektør, Bente Herdlevær, søker stillingen som Kommunedirektør i Nittedal

Bærums varaordfører, Siw Wikan, varslet i høst at hun ikke stilte til gjenvalg, etter flere perioder i Kommunestyret. Økonomen fra BI har drevet med politikk og partiledelse på fulltid siden 2015. Nå søker hun stillingen som Kommunedirektør i Nittedal. Det er Kommunal Rapport som først omtalte saken.

Avisen skriver videre at Bærum kommunes tidligere kommunaldirektør, Bente Herdlevær, også søker denne stillingen. Hun har tidligere vært rådmann i Hurdal og assisterende rådmann i Lunner. De siste fire årene har Herdlevær vært kommunaldirektør i Bærum, og sluttet som kjent tidligere i år.

Det er 17 søkere til stillingen og Ordføreren i Nittedal opplyser at de ønsker en ansettelse før jul.

Comments closed

HØYRE VIL HALVERE SKATTEFRADRAGET, FrP VIL TA DET FRA OSS

Høyre halverer skattefradraget for kontingent til fagforeninger i sitt alternative statsbudsjett. FrP vil ikke ha skattefradrag i det hele tatt.

Alle som er medlem og betaler kontingent til en fagforening, får et skattefradrag. Høyre vil halvere dette fradraget, sammenlignet med den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett. FrP vil ta fra de fagorganiserte hele skattefradraget.

Den rødgrønne regjeringen har doblet fagforeningsfradraget over to år. Fra 1. januar neste år kan kontingent opptil 7700 kroner trekkes fra på skatten.

Høyre vil senke dette til det halve, altså 3850 kroner, FrP vil at det skal være 0.

De rødgrønne partiene foreslår at alle som betaler kontingent, skal få opptil 1694 kroner i redusert skatt. Fagforeningen godt fornøyd med at Regjeringen følger opp lovnadene og øker skattefradraget for de fagorganiserte.

Comments closed

GRATIS ALMANAKK 2023

Nå er det mulig å bestille Fagforbundets almanakk for 2023. Gratis for medlemmer.

Almanakken bestiller medlemmene selv i nettbutikken. Ønsker du å bestille på telefon, ring 21509493.

Sendes gratis hjem.

Comments closed