Press "Enter" to skip to content

NYE SATSER FOR BILGODTGJØRELSEN

Kjører du bil i tjenesten? Nye kilometersatser fra nyttår.

Godtgjørelsen for å bruke egen bil i jobbsammenheng for ansatte i stat og kommune får et hopp. Partene i staten har blitt enige om justeringer i satser for reiser både innenlands og utenlands.

Det er ikke store endringer som er gjort, bortsett fra på ett viktig område: Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil økes med 45 øre per kilometer. Godtgjørelsen økes fra 4.03 til 4.48 kroner. Det er første gang på flere år at bilgodtgjørelsen øker.

Tall hentet fra Norges Bilbransjeforbund fra 2021 viser imidlertid at det koster i gjennomsnitt 5,30 kroner per kilometer å kjøre elbil. Bensinbiler koster 6,56 kroner. Dette innebærer alt av utgifter til bilen, som vedlikehold, forsikringer og drivstoff.

Fagforeningen mener at selv om satsene øker med over 10 %, har det vært betydelig økning i utgifter til bruk av bil de siste årene. Dette burde medført en enda større økning av bilgodtgjørelsen. Det er ikke tvil om at selv med de nye satsene, er det økonomisk besparende for arbeidsgiverne at ansatte bruker egen bil i tjenesten.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.