Press "Enter" to skip to content

HØSTENS FASE 1 KURS GJENNOMFØRT

Fagforeningen har det siste halvåret fått mange nye plasstillitsvalgte.

Nye tillitsvalgte må få en grundig opplæring. Det er mange forventninger som stilles til dem, både fra medlemmene der ute og foreningen de har i ryggen. Derfor er det viktig at nye PTV får anledning til å få den informasjonen de trenger med en grundig gjennomgang, så tidlig som mulig i vervet sitt.

Det første kurset som gjennomføres er et Fase 1 kurs, som vi gjennomførte over to dager i slutten av november. Det var 16 deltagere og kurset ble holdt på Kunnskapsenteret i Sandvika. På kurset fikk de innføring i Fagforbundets vedtekter og handlingsplan, grunnlag for vervearbeid, Bærum kommunes medbestemmelsesordning og andre viktige rammeverk i kommunen.

De nye plasstillitsvalgte var både nysgjerrige, engasjerte og motiverte for å gjøre sitt beste i sitt nye tillitsverv, og det ble stilt mange gode og relevante spørsmål.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.