Press "Enter" to skip to content

JULEFEST FOR FLYKTNINGER OG FRIVILLIGE

Fagforbundet, sammen Flyktningkontoret, arrangerte den tradisjonelle julefesten for flyktninger.

Også i år hadde årsmøtet bevilget kr 15 000 til et samarrangement med Flyktningkontoret, hvor flyktninger og frivillige ble invitert til julefest som ble arrangert på Kunnskapssenteret.

På festen var det rundt 150 deltagere som hadde med seg mat fra sine hjemland. Det ble en flott julefest med mye god mat og fin underholdning med mange nasjonale danser fra de forskjellige landene. 

Dette var et svært vellykket arrangement hvor det var fokus på samhold og festligheter.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.