Press "Enter" to skip to content

BLIR DU SNART PENSJONIST?

Jeg blir snart pensjonist – Hva bør jeg tenke på?

Mange av våre medlemmer i fagforeningen går hvert år over fra å være yrkesaktive til å bli pensjonister. Hva venter dem? Og hva trenger de å vite før de går over i pensjonistenes rekker?

Svært mange trives med sitt nye pensjonistliv, mens andre synes det er vanskelig å takle en ny hverdag. Ifølge forskere er det særlig de som har hatt liten innflytelse over sin egen arbeidssituasjon som synes det er en lettelse å slippe jobben.

Rundt ti prosent av de som rapporterte til forskerne oppga at de hadde fått dårligere livskvalitet. Blant dem var det overvekt av folk som ikke hadde en økonomisk buffer og som fikk dårligere råd.

Fagbladet har satt opp noen spørsmål med svar som kan hjelpe deg som snart skal bli pensjonist å gjøre noen valg:

Les spørsmål og svar her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.