Press "Enter" to skip to content

Måned: mars 2023

FORTSATT HØYE POLITIKERGODTGJØRELSER I BÆRUM KOMMUNE

Kommunestyret vedtok i går forslag til satsene for politikergodtgjørelsene for den neste kommunestyreperioden.

Kommunestyret debatterte i går politikergodtgjørelsene for perioden frem til 2027. Her var det stor uenighet mellom partiene. Mindretallspartiene ville redusere godtgjørelsen, og forslagene fra disse partiene ville spare Bærum kommune for millioner av kroner som de ønsket å bruke til å forbedre de kommunale tjenestene. Høyre og Venstre ønsket imidlertid ikke å være med på disse partienes forslag og dermed fikk de heller ikke flertall.

Mindretallspartiene Ap, SP, MDG, SV og Rødt foreslo å redusere godtgjørelsen for lederne i de forskjellige utvalgene. De ønsket å bruke stortingslønn som utgangspunkt , mens H og V ville fortsette å bruke stasrådslønnen. Forskjellen her er at statsrådslønnen er nær en halv million høyere. Det er bare H, V og Frp som i dag har toppledervervene i kommunen og H og V med sitt flertall fikk vedtatt at disse skulle beholde sine høye godtgjørelser.

Saken skal nå ut på høring. Høringsfristen er på 6 uker, deretter kommer saken tilbake til Kommunestyret før sommerferien. Dette er en høring hvor alle innbyggerne i Bærum kan si sin mening om godtgjørelsenes størrelse. Høringsuttalelsen skal avgis digitalt på e-post til politisk.sekretariat@baerum.kommune.no

Fagforeningen mener at Bærum kommune bør redusere sine politikergodtgjørelser, slik det nå gjøres for Akershus fylke. Det er viktig at politikerne også viser moderasjon.

Les hele høringsutkastet her…

Comments closed

FAGFORBUNDETS FAMILIELEIR

Fagforbundet følger opp tidligere års suksess med to leirer fylt med aktiviteter for barn og voksne

For 2023 er det planlagt en familieleir på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole på Ringsaker i uke 26 og på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune i uke 31. Leirene er arrangert i samarbeid med LOs ungdomsorganisasjon Framfylkingen, og er et tilbud til Fagforbundets medlemmer, som kan ta med egen familie på leir. Familiene som deltar får en variert, lærerik, morsom og minneverdig ferie.

Kriterier for å søke er at du er medlem i Fagforbundet og tar med familiens egne barn (under 18 år) og ektefelle/samboer. Medlemmer som ikke har deltatt tidligere, eller fått alternative tilbud, vil ha hovedprioritet.

Medlemmer kan søke om plass ved å gå inn www.fagforbundet.no/familieleir og klikke på registreringslinken. Registreringen starter i dag 28. mars.

Les mer om familieleieren her …

Comments closed

FAGFORBUNDET KREVER ØKT KJØPEKRAFT TIL ALLE

Fagforbundet krever at alle grupper skal ha mer å rutte med når lønnsoppgjøret er i havn, skriver E24. 

LOs største forbund krever at de som tjener minst får mest og krever samtidig at alle grupper skal få økt kjøpekraft, sier Fagforbundets leder Mette Nord i et intervju til NTB som er gjengitt i E24.  

Alle blir rammet av økte priser, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter. Derfor mener Fagforbundet at de med lave inntekter skal løftes i årets lønnsoppgjør, slik at forskjellene i samfunnet ikke øker, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til NTB, som viser til LOs største forbunds vedtak om de tariffpolitiske uttalelsene før lønnsoppgjøret.

Dessuten skal kommunalt ansatte heves ekstraordinært, fordi de har sakket akterut i lønnsutviklingen de siste tre årene, dette er en utvikling som ikke kan fortsette. Det kan ikke være slik at grupper av ansatte i privat sektor drar fra år etter år, fortsetter forbundslederen i intervjuet.

Fagforeningen ser dette som et svar på UNIOs krav om at lærerne skal få et høyere lønnstillegg enn andre i kommunal sektor. Dette er etter vår oppfatning et helt urimelig krav. Vi må bare gjenta håpet om at forbundene samler seg om felles lønnskrav ovenfor arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Les hele artikkelen i E24 her…

Comments closed

LÆRERNE STOPPER IKKE

Lærerne fortsetter å kreve større lønnstillegg enn andre i kommunal sektor.

Lærerne skal ha mer enn andre i årets lønnsoppgjør, krever Utdanningsforbundets Steffen Handal i en uttalelse til NTB som er gjengitt i Kommunal Rapport.  . 

Hovedorganisasjonen UNIO var samlet til tariffpolitisk konferanse og fremmet forslag om at det i år skal kreves økt kjøpekraft for alle grupper i organisasjonen – og at kommunalt ansatte skal ha mer enn det frontfagsrammen tilsier.

Men det stopper ikke der. Lærerne må også få mer enn andre i kommunal sektor, mener Utdanningsforbundet.

I fjor tok Utdanningsforbundet ut sine medlemmer i streik på et tilbud som lå drøyt 0,1 prosentpoeng over den anslåtte frontfagsrammen. Etter fire måneder, grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd. Da Rikslønnsnemnda hadde sagt sitt tidligere i vinter, hadde lærerne fått en løsning tilsvarende tilbudet de avviste på forsommeren.

Fagforeningen håper at alle hovedsammenslutningene kan samle seg om felles lønnskrav denne gangen, slik at det blir en samlet front opp mot KS. Det er bare de ansatte som taper på at forbundene slåss seg imellom.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

BÆRUM KOMMUNE STENGTE TO FAMILIEBARNEHAGER

To familiebarnehager i Bærum er stengt for godt av kommunen på grunn av uforsvarlig drift. Eierne har tjent millioner.

I en hvitmalt villa på Stabekk i Bærum har Vivi Engelund drevet to familiebarnehager i mange år. I husets andre etasje har hun leid lokaler til Nordraaksvei familiebarnehage, mens Stabekk familiebarnehage har holdt til i en leilighet over husets garasje. Det er åtte barnehageplasser i hver barnehage, som har vært i drift siden henholdsvis 2005 og 2010, skriver Fagbladet i en stor artikkel om saken.

Videre skriver bladet at i de sju årene 2015–2021 har Engelund hatt et overskudd fra de to barnehagene på til sammen 7,8 millioner kroner. Pengene kommer hovedsakelig fra offentlige tilskudd. Men nå er det slutt. For Bærum kommune vedtok i mars 2022 å varig stenge de to familiebarnehagene på grunn av uforsvarlige og ulovlige forhold som er avdekket gjennom tilsyn.

I artikkelen nedenfor kan dere lese noen av kommunens vurderinger etter flere tilsynsbesøk og bekymringsmeldinger fra ansatte og foreldre.

Fagforeningen får ofte henvendelser fra ansatte i private barnehager om problematiske forhold.  Erfaringen viser at det er mye vanskeligere å få løst problemene i private barnehager enn det er i de kommunale. Samtidig er vi tydelige på at offentlige tilskudd til barnehagene må komme barna til gode og ikke gi million-inntekter til eierne.  

Les hele artikkelen i Fagbladet her…

Comments closed

BARNEHAGESTREIKEN I NHO OMRÅDET ER OVER

Etter en måneds streik i NHO barnehagene, ble partene enige hos riksmeglingsmannen.

Barnehagestreiken  i NHO området er over. Natt til fredag ble partene enige om en løsning som ifølge Fagforbundet er et viktig skritt på veien mot en fullverdig pensjonsløsning for ansatte i barnehager med NHO-avtale. Dermed kan 65 ansatte, fordelt på åtte barnehager, gå tilbake på jobb etter en måneds streik.

Uenigheten i dette tariffoppgjøret var pensjonsordningen til de ansatte. Partene har nå blitt enige om at den delen av offentlige tilskudd som er beregnet til pensjonsformål, skal brukes til pensjonsformål. Pensjon har ikke tidligere vært tariffestet og det har vært et svært variabelt sparenivå mellom de ulike barnehagene, uttaler Fagforbundets forhandlingsleder Green Nilsen. Det skal også nedsettes et utvalg som skal utrede ulike pensjonsordninger og som skal være sluttført innen 31.03.24.

Etter fagforeningens oppfatning er det svært viktig at nye barnehager som søker overgang til NHO er bundet av sin nåværende tariffavtale frem til 30.04.2026. Her hindrer avtalen tariffhopping fra andre tariffområder.

Comments closed

BENYTT MEDLEMSFORDELENE I LO FAVØR

Benytter du deg av medlemsfordelene i LO favør?

Mange har det siste året merket at mat, strøm og andre varer eller aktiviteter har blitt dyrere. Sammen med en økt rente er det stadig viktigere å ta en ekstra sjekk på tilbudene i LO favør som medlemskapet i Fagforbundet gir. Medlemmene er ofte ikke klar over alle de tilbudene som finnes der. Her kan det være tusenlapper å spare.

SpareBank1 Østlandet har en egen avdeling som følger opp fagforeninger i Oslo og Bærum. I disse dager har de også et ekstra tilbud til de som flytter boliglånet sitt til banken innen 28. april – da slipper de etableringsgebyr. Banken kan kontaktes på fagbevegelse@sb1ostlandet.no

Fagforeningen oppfordrer medlemmene å sjekke ut alle tilbudene som finnes både innen forsikring og lån.  

Les mer om tilbudene i LO favør her…

Comments closed

KOMMUNEDIREKTØREN INFORMERER OM RIKSLØNNSNEMDAS KJENNELSE

Kommunen har ikke adgang til å forandre virkningstidspunktet for lærerne.

Kommunedirektøren orienterte Utvalg for Samarbeid i møtet i går om rikslønnsnemdas kjennelse i tvistene mellom KS og utdanningsforbundene. Her fikk KS medhold på alle punkter i sakene Med Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag, mens SL fikk medhold på ett av sine punkter. KD slår fast at det ikke er adgang til å forandre virkningstidspunktet som rikslønnsnemda har fastsatt til 27.9.22. Dette har medført at lærerne har fått flere tusen mindre i etterbetaling enn de forbundene som ikke var i streik.

I sin informasjon skriver KD også noe om det forestående mellomoppgjøret. Han viser til Bærum kommunes høringssvar som er politisk vedtatt. Her fremkommer det at BK mener det bør settes av midler til lokale forhandlinger, men hvis rammen fordeles sentralt, bør ansatte med fagbrev innen helsesektoren og tekniske yrker prioriteres.

Fagforeningen ønsker at hele rammen ved lønnsoppgjøret gis sentralt, men er godt fornøyd med Kommunedirektørens prioriteringer av de med fagbrev.

Les hele Kommunedirektørens informasjon her…

Comments closed

FAGFORENINGSSTYRET I 2023

Årsmøtet gjenvalgte de styremedlemmene som var på valg .

De av medlemmene som var på valg til vårt fagforeningsstyre ble alle gjenvalgt etter innstilling fra valgkomiteen. Dermed består styret av følgende også for 2023:

Fagforeningsleder Zlata Ljubicic, nestleder Bjørnar Hagen, kasserer Elisabeth Flaten, opplæringsansvarlig Tia Isabel, seksjonsleder SKKO Kjersti Olsen, seksjonsleder SKA Hilde Johnsen, seksjonsleder SST Jan Henry Andersen, seksjonsleder SHS Sigurd Solberg, pensjonisttillitsvalgt Ruth Jørgensen og ungdomstillitsvalgt Christelle Nygård-Oussou.

Fagforeningen skulle dermed ha et fagforeningsstyre hvor medlemmene har lang erfaring og stor kompetanse.

Comments closed

BLIR DU SNART PENSJONIST?

Jeg blir snart pensjonist – Hva bør jeg tenke på?

Mange av våre medlemmer i fagforeningen går hvert år over fra å være yrkesaktive til å bli pensjonister. Hva venter dem? Og hva trenger de å vite før de går over i pensjonistenes rekker?

Svært mange trives med sitt nye pensjonistliv, mens andre synes det er vanskelig å takle en ny hverdag. Ifølge forskere er det særlig de som har hatt liten innflytelse over sin egen arbeidssituasjon som synes det er en lettelse å slippe jobben.

Rundt ti prosent av de som rapporterte til forskerne oppga at de hadde fått dårligere livskvalitet. Blant dem var det overvekt av folk som ikke hadde en økonomisk buffer og som fikk dårligere råd.

Fagbladet har satt opp noen spørsmål med svar som kan hjelpe deg som snart skal bli pensjonist å gjøre noen valg:

Les spørsmål og svar her…

Comments closed

TURNUSKALKULATOREN ER TILBAKE

Bruk kalkulatoren for å kontrollere egen arbeidstid.

Nå er det igjen mulig å benytte Fagforbundets turnuskalkulator. Kalkulatoren beregner reduksjon i arbeidstid per uke og ny ukentlig arbeidstid. Det må fylles ut antall uker for turnusperioden og stillingens størrelse. For hver vakttype må det oppgis antall vakter samt klokkeslett fra og til.

Har du spørsmål kan det rettes til forbundets Forhandlingsenhet.

Her er turnuskalkulatoren…

Comments closed

BÆRUM PASSERER 130 000 INNBYGGERE

Innbyggertallet i Bærum kommune fortsetter å øke.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at innbyggertallet i Bærum økte med 892 innbyggere i 2022. Grunnen til økningen var at det var flere som flyttet inn i Bærum enn det som flyttet ut. Samtidig ble det født flere i Bærum enn det var registrert dødsfall. Ved årsskifte hadde vi 129.874 innbyggere. I snitt økte innbyggertallet forrige år med 75 personer pr måned.

I disse dager passer Bærum kommune 130 000 innbyggere. Selv om det i Norge har vært mange kommunesammenslåinger, er Bærum kommune fremdeles på femteplass i Norge med innbyggere, etter Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det er god margin til nummer seks på listen som er Kristiansand. Asker er fortsatt lillebror, men har etter kommunesammenslåingen økt innbyggertallet til nærmere 98.000.

Comments closed

VERVEKONKURANSEN 2022

Premieutdeling til de beste ververne på årsmøtet.

I god tradisjon fikk vinnerne av vår lokale vervekonkurranse sine velfortjente premier på årsmøtet.

Beste verver i 2022 ble Claudine Carta-Abenes som fikk et gavekort på 4.000 kroner. Det ble også gavekort til de nest beste. Hilde Johnsen ble nr 2 og fikk gavekort på 3.000 kroner og på tredjeplass kom Trude Brunvoll som fikk et 2.000 kroners gavekort.

Premiene ble utdelt under stor applaus fra forsamlingen.

Fagforeningslederen minnet om at årets vervekonkurranse allerede var godt i gang og håpet på et like stort engasjement i inneværende år.  

Comments closed

DELTA I FAGFORBUNDETS MEDLEMSUNDERSØKELSE 2023.

Alle medlemmer har mottatt en e-post fra Fagforbundet sentralt om å delta i en medlemsundersøkelse.

Fagforbundet gjennomfører annenhvert år en undersøkelse blant alle medlemmene, hvor vi blant annet ber om tilbakemelding på jobben Fagforbundet gjør, stiller spørsmål om arbeidshverdagen deres, som bemanning og deltid, og de spør om hvilke saker dere mener må prioriteres i høstens fylkes- og kommunevalg.

Alle medlemmer oppfordres til å svare, uavhengig av om man er yrkesaktiv eller ikke, men det er selvsagt helt frivillig å delta. Blant de som deltar vil det bli trukket 10 gavekort til en verdi av 1000 kroner. 

Fagforeningen mener dette er en viktig undesøkelse som gir forbundet bedre kunnskap om medlemmenes synspunkter i viktige saker. Derfor anbefaler vi at flest mulig svarer på e-posten og dermed blir med på å forme Fagforbundets politikk.

Comments closed