Press "Enter" to skip to content

NÆR NULL VEKST I REALLØNNEN FRA 2015 TIL 2023

Prisveksten har spist opp alle lønnstillegg på åtte år

Ikke siden 80-tallet har nordmenn hatt en like svak lønnsutvikling som vi har hatt i den senere tid.

Fra 2015 til 2023 ser reallønnen ut til å øke med bare 0,4 prosent samlet sett. Prisveksten har tatt hele lønnsveksten, skriver E24. Med denne utviklingen vil reallønna nesten ikke ha økt siden 2015. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang tidsperiode, skriver Statistisk sentralbyrå i sin økonomiske analyse.

En reallønnsøkning på bare 0,4 prosent på åtte år er ikke akseptabelt. Fagforeningen mener at det ikke kan fortsette slik. Derfor er det viktig at årets lønnsoppgjør øker kjøpekraften.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.