Press "Enter" to skip to content

PAUSE I SÆRALDERSFORHANDLINGENE

Forhandlingene gjelder over 200 000 offentlig ansatte, som idag har særaldersgrenser.

Det ble ingen enighet om en ny ordning for særalderpensjon innen fristen som var 1.juli. Dermed fortsetter forhandlingene over sommeren.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forhandlet med LO, YS, Unio og Akademikerne om hvordan en ny pensjonsordning for offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes. Det var for mange uavklarte spørsmål og en rekke saker vi må vurdere nærmere for å komme i mål, derfor ble vi enige om å bruke lengre tid før vi konkluderer, sier LO-nestleder Sissel M. Skoghaug, som har leder forhandlingene for LO.

Prosessen startet allerede tilbake i 2018, da det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Den gang var regjeringen og partene enige om at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser, men ble ikke enige om varige løsninger. De forsøkte igjen i 2020, uten at det ble oppnådd enighet.

Det er svært mange av fagforeningens medlemmer som idag har særaldergrenser. Det er store grupper som helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og renholdere. Disse gruppene venter nå utålmodig på en fremtidig løsning.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.