Press "Enter" to skip to content

Måned: juli 2023

INNLEIE AV ÉN KONSULENT – 4 MILLIONER I ÅRET

Bærum kommune har hatt innleie av konsulenter til enorme kostnader.

Kommunestyrerepresentant og vår tidligere fagforeningsleder Bjørn M Johnsen ble i våres kjent med at kommunen innleide konsulenter som hadde årlig kostnader på 4 millioner kroner. Innleie av denne ene konsulenten hadde pågått i 4 år med en kostnad på 16 millioner kroner. Johnsen tok da avtalen opp i flere politiske møter og stilte administrasjonen følgende to spørsmål:

Hva er bakgrunnen for at Bærum kommune inngår slike kostnadskrevende innleieavtaler? Har Bærum kommune flere innleieavtaler som genererer store kostnader?

I sitt svar opplyser Kommunedirektøren at kommunen har hatt to lignende avtaler, med tilsvarende prislapp. Begge har pågått over flere år.

Budstikka har laget en stor reportasje om saken og til avisen sier Johnsen at dette er en vanvittig bruk av penger og fortsetter: «kommunen har brukt penger «som fulle sjømenn». Det vil i så fall si at kommunen har brukt nærmere 50 millioner kroner på disse konsulentavtalene. Hvor mange sykepleiere og helsefagarbeidere kan du få for det, spør Johnsen retorisk», til avisen. 

I Budstikka fremkommer også en oversikt som kommunen har lagt ved i ett av svarene til Johnsen, som viser at de både i 2021 og 2022 brukte over 61 millioner kroner på konsulenttjenester. Til sammen over 120 millioner over 2 år.

Fagforeningene har gjennom flere år tatt opp spørsmålet om bruken av innleie og engasjementer, både til driften og til alle prosjektene. Nå ser vi prislappen. Slik kan vi ikke ha det her i kommunen. Vi noterer at KD nå vil se på bruken av innleie og vi håper at det blir satt en stopper for denne uvettige bruken av konsulenter.

Comments closed

BEST I VIKEN FØRSTE HALVÅR

Halvårsrapporten viser at Fagforbundet Bærum er beste verver i Viken første halvår

Nå foreligger statistikken over ververesultatene i Fagforbundet Viken for første halvår. Vår fagforening har som mål å verve 330 nye medlemmer i 2023. I utgangen av juni hadde vi allerede fått 205 nye medlemmer.

Ververapporten viser at vi er de beste ververne i Viken, men her kan vi ikke hvile på laurbærene for Fredrikstad har vervet bare et par færre medlemmer enn oss. Mens det er et stykke ned til Drammen som har vervet 171 på tredjeplass. Lillebror Asker ligger på femteplassen med 150 nye medlemmer. Samlet sett har Viken fått 2 748 nye medlemmer i 2023.

Fagforeningen er svært godt fornøyd med ververesultatet så langt i år og nå må vi stå på videre for å beholde førsteplassen. Vi minner i den forbindelse om vår lokale vervekonkurranse, hvor premiene er gavekort som deles ut til de beste ververne på vårt årsmøte.

Comments closed

ALT DU TRENGER Å VITE OM FERIE

I LOs ferielovguide finner du svar på spørsmål knyttet til ferie

Med utgangspunkt i ferieloven har LO advokatene laget en ferielovguide. Her finner du svar på mange av de spørsmålene som ofte stilles.

Det gjelder slik som: Hvem har rett på ferie? Får du lengre ferie med tariffavtale? Hva skjer med ferien om du blir syk? Svarene  på disse spørsmål og mange flere, finner du i LOs ferielovguide!

Les mer om ferielovguiden her…

Comments closed

SOMMERUTGAVE AV FAGNYTT

Fagforeningens medlemsblad har blitt sendt medlemmene

 

Nå skal alle fagforeningens medlemmer ha fått sommerens medlemsblad i postkassen. Skulle andre ønske å stå på abonnementlisten er det bare å ta kontakt med kontoret.

 

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

PAUSE I SÆRALDERSFORHANDLINGENE

Forhandlingene gjelder over 200 000 offentlig ansatte, som idag har særaldersgrenser.

Det ble ingen enighet om en ny ordning for særalderpensjon innen fristen som var 1.juli. Dermed fortsetter forhandlingene over sommeren.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forhandlet med LO, YS, Unio og Akademikerne om hvordan en ny pensjonsordning for offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes. Det var for mange uavklarte spørsmål og en rekke saker vi må vurdere nærmere for å komme i mål, derfor ble vi enige om å bruke lengre tid før vi konkluderer, sier LO-nestleder Sissel M. Skoghaug, som har leder forhandlingene for LO.

Prosessen startet allerede tilbake i 2018, da det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Den gang var regjeringen og partene enige om at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser, men ble ikke enige om varige løsninger. De forsøkte igjen i 2020, uten at det ble oppnådd enighet.

Det er svært mange av fagforeningens medlemmer som idag har særaldergrenser. Det er store grupper som helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og renholdere. Disse gruppene venter nå utålmodig på en fremtidig løsning.

Comments closed

USIKRE MEDLEMMER

Fire av ti medlemmer i Fagforbundet vet ikke hva de skal stemme.

Fire av ti medlemmer i Fagforbundet har enda ikke bestemt seg for hva de skal stemme ved høstens kommunevalg. Det kommer fram i en fersk medlemsundersøkelse. Før valgene i 2019 og 2021 svarte 30% at de enda ikke hadde bestemt seg for parti. I år har hele 40% ikke tatt stilling. Enda.

I 2021 endte imidlertid 80% av medlemmene i Fagforbundet med å stemme rødgrønt. Hvor de usikre lander i år, gjenstår å se. At så mange sitter på gjerdet, gir hvertfall et håp for venstresiden. Dersom de klarer å gjenskape tiltro og oppslutning er det mange stemmer de kan vinne.

Fra 3.juli er det mulig å avlegge tidligstemme i Bærum. Dette kan du gjøre i Rådhuset eller på Bekkestua bibliotek, hverdager mellom 10-16 helt frem til 9.august. Tidligstemming er for personer som ikke har mulighet til å avlegge stemme i den ordinære stemmeperioden fra 10.august til 11.september.

Forbundet minner om at dersom Fagforbundets over 400 000 medlemmer bruker stemmeretten sin, kan vi avgjøre valget flere steder. Det er viktig å stemme inn venstresidens representanter.

Comments closed

TIDLIGERE KOMMUNALDIREKTØR HAR FÅTT NY STILLING SOM KOMMUNEDIREKTØR

KRISTIN NILSEN ER ANSATT SOM NY KOMMUNEDIREKTØR I FÆRDER KOMMUNE

Bærum kommunes tidligere kommunaldirektør Kristin Nilsen, sluttet for noen år siden etter manges års tjeneste her i kommunen. Hun jobbet i Bærum i ulike lederstillinger – de siste fire årene som kommunaldirektør for Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Fra Bærum gikk turen til Oslo, hvor hun ble bydelsdirektør i bydel Vestre Aker. Hun er nå nyansatt kommunedirektør i Færder kommune og er nå på plass som toppleder i vestfoldkommunen. Færder kommune ble etablert 1. januar 2018 ved sammenslåing av kommunene Nøtterøy og Tjøme.

Fagforeningen gratulerer Kristin Nilsen med stillingen som kommunedirektør.

Comments closed

HUSK REISEFORSIKRING I SOMMER

Vær trygg i sommer med reiseforsikring

Det er ufornuftig å legge ut på reise uten reiseforsikring. Avisene har jevnlig fortellinger om folk som har måtte punge ut enorme summer fra egen lomme etter sykehusopphold i utlandet. Som medlem i Fagforbundet kan du kjøpe en helårs reiseforsikring til en billig penge.  Er du uheldig på reise og utsettes for en ulykke, eller blir alvorlig syk, kan utgiftene bli svært høye dersom du ikke har reiseforsikring.

Fagforbundets reiseforsikring dekker utgifter hvis du blir syk eller skadet når du er på reise, og om du ved sykdom må avbestille den planlagte turen. I tillegg er du dekket hvis du blir frastjålet noe på reisen, bagasjen blir forsinket eller den forsvinner mens du er på tur.  Forsikringen dekker både korte og lange reiser. Du er dekket hver dag fra du går ut av ytterdøren hjemme.   

Fra 2019 kunne Fagforbundet tilby egen reiseforsikring gjennom LO favør. Dette er en reiseforsikring som fagforeningen kan anbefale da den har både har en konkurransedyktig pris og god forsikringsdekning.

Comments closed

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I KAP 3 OG 5

De lokale lønnsforhandlingene er ferdigforhandlet, protokollen er underskrevet.

Stillinger som er plassert i kapitlene 3 og 5 er ikke med på de sentrale lønnsoppgjørene. De får sitt lønnstillegg etter lokale lønnsforhandlinger her i Bærum kommune. I år ble disse forhandlingene gjennomført i juni. Oppgjøret hadde den samme lønnsramme som i kapitel 4. Etter fratrekk av overheng ble rammen på 4,8 %.

Fagforeningen sendte til disse forhandlingene inn lønnskrav for alle medlemmene. Nå da forhandlingene er ferdige er alle tilskrevet om resultatet, hvor lønnstillegget og ny lønn fremkommer.

Selv om det har vært diskusjoner gjennom mange forhandlingsmøter, er fagforeningen rimelig godt fornøyd med resultatet.

Comments closed