Press "Enter" to skip to content

STERK URO PÅ CARPE DIEM

Fagforeningen har mottatt urovekkende mange bekymringsmeldinger som gjelder arbeidssituasjonen ved Carpe Diem.

Fagforeningen har i den senere tid mottatt svært mange bekymringsmeldinger fra medlemmer, tillitsvalgte og verneombud som er ansatt ved Carpe Diem. På bakgrunn av dette fant fagforeningen det nødvendig å skrive et brev til kommunalsjef Therese Nitter, hvor vi la frem en utfyllende beskrivelse av de meldingene vi hadde fått fra de ansatte på tjenestestedet. Fagforeningen har over 150 medlemmer på Carpe Diem. Saken er også blitt behandlet av styret i fagforeningen.  

Meldingene var så urovekkende at fagforeningen valgte å innkalle våre medlemmer til et medlemsmøte, som ble avholdt i går kveld onsdag 23. august, på Kunnskapssenteret. Her var det arbeidssituasjonen på Carpe Diem som var tema.

Fagforeningslederen startet medlemsmøte med å orientere om hvordan fagforeningen hadde fulgt opp alle de bekymringsmeldingene som var mottatt. De ansatte kritiserte kraftig arbeidsforholdene ved Carpe Diem under møtet. Det var unison enighet om at den daglige bemanningen gjør arbeidssituasjonen uutholdelig. Det er høyt sykefravær og da det tilkalles vikar har disse ofte ikke tilstrekkelig opplæring. Det er mye vold både mot ansatte og brukere i mellom. Noe som er svært utfordrende med den bemanningen som til tider ikke samsvarer med oppsatt turnus. De opplyste at forholdene hadde vært uholdbare gjennom sommeren, og at det gikk på helsa løs. Problemet er også at utslitte ansatte føler at de ikke makter å gi brukerne den behandlingen de har krav på.  

Det var også tilbakemeldinger om at det hadde vært lite involvering og medvirkning i arbeidet med ny turnus som har oppstart 4. september, hvor de ansattes behov ikke blir ivaretatt. Deltagerne ga, under møtet, uttrykk for at de endelig føler seg hørt. Møtet ble avsluttet med en stor applaus fra salen og fagforeningen lovet å følge opp saken, opp mot kommuneledelsen.

Flere av de tilstedeværende har etter møte sendt tilbakemeldinger til fagforeningen. Et eksempel på en tilbakemelding til fagforeningsleder er: «Tusen takk for at du står på for de uten stemme. Du gjør en god jobb som betyr alt for oss og pasientene.»  

Les fagforenings brev til Kommunalsjefen her…