Press "Enter" to skip to content

NÅ ER FØRSTE DEL AV FORHANDLINGENE OM NYE SÆRALDERSGRENSER AVSLUTTET

Forhandlingene om nye regler for særalderspensjon har gått i flere runder. Nå er partene enige.

Nå er LO, Unio, YS og Akademikerne blitt enige med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan de nye reglene skal være. Uten en omlegging av særalderspensjonen ville pensjonen for 200.000 offentlig ansatte blitt svært lav etter at offentlig tjenestepensjon ble lagt om i 2018.

Modellen innebærer at det med full opptjening gis et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år. De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber frem til de er 67 år.  

Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut. Denne regelen gjør at man ikke kan gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av alder og opptjeningstid i pensjonsordningen til sammen er 85 år. Årskullene 1963 og 1964 beholder nåværende regler.

Nå gjenstår siste del av disse forhandlingene, hvor partene skal diskutere hvilke arbeidstakere som skal ha særaldersgrense. Det gjelder mange av fagforeningens yrkesgrupper som helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, m.fl. Disse kan alle i dag gå av med pensjon tidligere enn andre.

Les hele avtalen her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.