Press "Enter" to skip to content

REGJERINGEN FORESLÅR NYTT REGELVERK FOR BARNEHAGENE

VIL GI KOMMUNENE MER MAKT OVER VILKÅR FOR DE PRIVATE BARNEHAGER.

Regjeringen har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren ut på høring. Dagens regelverk for styring og finansiering av barnehager går 20 år tilbake, og nye regler har lenge vært etterspurt. Kunnskapsdepartementet mener derfor det gamle regelverket er utdatert. Høringsfristen er satt til 1. februar.

Regjeringen ønsker blant annet å lovfeste at kommunene selv skal beregne og gi driftstilskudd, samt at kommunene kan stille krav ved tildeling av tilskudd. De vil også innføre etableringsgodkjenning for private barnehager, og varsler også strengere regler for bruken av tilskuddene.

I dag får private barnehager i en kommune det samme i tilskudd per barn som kommunalt eide. Det vil regjeringen ha slutt på. Fagforbundets leder Mette Nord er positiv og roser regjeringens barnehagegrep og uttaler at de er veldig godt fornøyde med forslaget. Vi mener det er riktig med en sterkere styring av private barnehager. Kommunene sitter med ansvaret, og da må de også få mer makt og større mulighet til å styre. Dette er vi veldig fornøyd med, uttaler Fagforbundets leder Mette Nord.

KS er også fornøyd med at kommunene kan få bestemme mer over barnehagene. Regjeringens forslag til nytt regelverk for barnehagesektoren gir kommunene bedre muligheter til å styre utviklingen av tilbudet, mener KS-leder Gunn Marit Helgesen (H).  Det er viktig at kommunene, som har ansvaret for det samlede barnehagetilbudet, nå får bedre mulighet til å styre utviklingen av hele tilbudet og se private og kommunale barnehager i sammenheng. Det er til beste for alle barn og familier, uttaler KS-lederen.

Fagforeningen støtter fullt opp under regjeringens forslag. Det er etter vår oppfatning viktig at vi nå får et nytt regelverk som gir kommunene større styring med barnehagesektoren.

Les innlegg i Dagsavisen om saken…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.