Press "Enter" to skip to content

TARIFFAVTALEN VEDTATT ETTER URAVSTEMNING

URAVSTEMNINGEN I KOMMUNEOPPGJØRET VISER ET KLART «JA» FLERTALL

Søndag den 26. mai var siste frist for å delta i uravstemningen for våre medlemmer i KS området. Avstemningen foregikk digitalt. Resultatet viser et stort ja flertall.

Hele 78 % stemte ja ved uravstemningen. Den 3. juni ble protokollen med KS underskrevet og kommunene kan dermed foreta utbetaling av ny lønn.

På vår forespørsel opplyser forbundet at det var 20 % av medlemmene som deltok i uravstemningen. Det vil si at bare en av fem stemte – dette selv om forbundet hadde sendt alle en e-post som skulle gjøre det enkelt å delta. Det ble også sendt en purring før fristens utløp. 

Fagforeningen registrer den lave deltagelsen, og det er urovekkende. Skal fagforeningsdemokratiet fungere er det viktig at medlemmene deltar og stemmer. Her har både forbundet sentralt og fagforeningen en jobb å gjøre frem mot neste hovedoppgjør.