Press "Enter" to skip to content

KOMMUNESTYRET VEDTOK NY ARBEIDSGIVERPOLITIKK

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG OM FREMTIDSRETTET ARBEIDSGIVERPOLITIKK VEDTATT

Kommunedirektørens forslag til ny arbeidsgiverpolitikk har vært til politisk behandling i alle sektorutvalgene. Her fremkom det en mengde tilleggsforslag til forandringer fra mindretallspartiene (Ap, SV, MDG og Rødt). I Formannskapet ble alle disse forslagene oversendt til Kommunestyret uten debatt.

I debatten i Kommunestyret forrige onsdag ble mange av disse forslagene til forandringer og tillegg til Kommunaldirektørens forslag til ny arbeidsgiverpolitikk fremmet av mindretallspartiene. Men alle disse ble avvist av flertallspartiene (H, V, Frp og Kfp). Dermed ble KDs forslag vedtatt uten forandringer.

Fagforeningen synes at mange av de forslagene som mindretallspartiene fremmet var gode forslag som ville gjort arbeidsgiverpolitikken mer fremtidsrettet.