Press "Enter" to skip to content

OVERFØRING AV FERIE TIL 2023

Nå er det åpnet for å registrere overføring av ferie.

Er du ansatt i Bærum kommune og har ferie til gode kan du nå søke om overføring. Ferie som ikke er avviklet innen årets slutt, må søkes overført til neste år.  Nå er det åpnet for overføring av ferie ved registrering i LØP. Du må da bruke kode 4090.

Husk at søknad om overført ferie må være registrert og godkjent innen 08.01.2023.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.