Press "Enter" to skip to content

VELLYKKET PLASSTILLITSVALGT SEMINAR

Etter flere år med pandemi, fikk fagforeningen endelig arrangert en PTV samling.

På grunn av pandemien ble det for første gang på flere år arrangert en to dagers samling for våre plasstillitsvalgte. Den ble avholdt på Klækken hotell med et fyldig program, med nærmere hundre deltagere.

Første dag startet med at fagforeningsleder Zlata Ljubicic orienterte om driften i fagforeningen og de viktigste sakene som nå var til behandling. Det ble satt spesielt fokus på Kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett. Etter gruppearbeid kom de tillitsvalgte med forslag til bruk for fagforeningens innspill til budsjettet. Pensjonskassens teamleder Elisabeth Sageng avsluttet ettermiddagen med et informativt innlegg om pensjon.  Hvoretter deltagerne etter en aperitiff , inntok en bedre middag med påfølgende sosialt samvær.

Annen dag startet med at kommunikasjonsrådgiver John Grimsby holdt et to timers foredrag om kommunikasjon, motivasjon og arbeidsglede. Etter lunsj hadde Sparebank1 Østlandet et lengre innlegg om LO favør tilbudene og banken serving av våre medlemmer. Her fikk deltagerne også svar på de mange spørsmål som ble stilt. Dagen ble avsluttet med en oppsummering og en nyttig evaluering.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var udelt positive og alle ønsket en gjentagelse, med et nytt seminar til våren, noe som også ble lovet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.