Press "Enter" to skip to content

DENNE BOKEN BØR ALLE LESE

Boken «STREIK!», en imponerende fremstilling om streikens betydning i Norge

Historikeren Jonas Bals har skrevet en glitrende fremstilling av streikens betydning for samfunnsutviklingen i Norge. Bals, som er oppvokst på Kolsås, er nå rådgiver i LO og har sin historieutdannelse fra Universitetet i København.

Dette er en historie om strid, samhold og solidaritet. Han forteller levende om hvordan arbeidsfolk ble kynisk utnyttet og at de etter hvert samlet seg i fagforeninger og slo tilbake mot grådige arbeidsgivere. Dette er en historie som viser streikens betydning fra tidlig på 1800 tallet og frem til i dag. Boken er både spennende og opprørende. Det er en svært velskrevet bok som vil bli stående som en av arbeiderbevegelsens klassikere.  

Dette er en bok som fagforeningen mener bør leses av alle og ikke minst den oppvoksende slekt. Streiker er en viktig del av Norges historie. Boken burde bli pensum i skolen. Den viser at det har vært en kamp med store ofrer for å komme frem til det samfunnet vi har i dag. Vi står alle i stor takknemlighetsgjeld til våre gamle fagforeningskjempere. De må ikke glemmes.

Les også Jonas Bals sitt innlegg i Dagsavisen under frontfagstreiken her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.