Press "Enter" to skip to content

NÅ ER DET PENSJONISTENES TUR

Pensjonistene kan vente seg et inntektshopp i mai.

Nå skal pensjonistene få sitt oppgjør.  Mandag 15. mai starter årets trygdeoppgjør. Dette oppgjøret omfatter over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre grupper.

Pensjonen og uføretrygden skal justeres oppover. Det samme skal grunnbeløpet i folketrygden (G). Denne G-en benyttes for å beregne pensjoner fra folketrygden og justeres hvert år. Beløpet er avgjørende for de som mottar uføretrygd og alderspensjon. Dette beløpet er per 1. mai 2022 på 111.477 kroner. Etter de nye reglene for regulering av pensjoner som kom i fjor skal  pensjonene øke med 5.05 %.   

Pensjonistforbundet stiller imidlertid høyere krav og vil at etterslepet for de siste årene skal kompenseres i årets oppgjør. Kravet derfra er 7 prosent økning av pensjonene. Pensjonistene må bli inntektsvinnere for å møte den sterke økningen i levekostnadene, uttaler leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, før forhandlingene starter. De nye satsene vil gjelde fra 1. mai i år og forventes å kommune til utbetaling i juni.

Fagforeningen er enig med Jan Davidsen om at pensjonistene har sakket akterut i de siste årene, og at det derfor er riktig at de nå tar igjen noe av det tapte.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.