Press "Enter" to skip to content

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I KAP 3 OG 5

De lokale lønnsforhandlingene er ferdigforhandlet, protokollen er underskrevet.

Stillinger som er plassert i kapitlene 3 og 5 er ikke med på de sentrale lønnsoppgjørene. De får sitt lønnstillegg etter lokale lønnsforhandlinger her i Bærum kommune. I år ble disse forhandlingene gjennomført i juni. Oppgjøret hadde den samme lønnsramme som i kapitel 4. Etter fratrekk av overheng ble rammen på 4,8 %.

Fagforeningen sendte til disse forhandlingene inn lønnskrav for alle medlemmene. Nå da forhandlingene er ferdige er alle tilskrevet om resultatet, hvor lønnstillegget og ny lønn fremkommer.

Selv om det har vært diskusjoner gjennom mange forhandlingsmøter, er fagforeningen rimelig godt fornøyd med resultatet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.