Press "Enter" to skip to content

INNLEIE AV ÉN KONSULENT – 4 MILLIONER I ÅRET

Bærum kommune har hatt innleie av konsulenter til enorme kostnader.

Kommunestyrerepresentant og vår tidligere fagforeningsleder Bjørn M Johnsen ble i våres kjent med at kommunen innleide konsulenter som hadde årlig kostnader på 4 millioner kroner. Innleie av denne ene konsulenten hadde pågått i 4 år med en kostnad på 16 millioner kroner. Johnsen tok da avtalen opp i flere politiske møter og stilte administrasjonen følgende to spørsmål:

Hva er bakgrunnen for at Bærum kommune inngår slike kostnadskrevende innleieavtaler? Har Bærum kommune flere innleieavtaler som genererer store kostnader?

I sitt svar opplyser Kommunedirektøren at kommunen har hatt to lignende avtaler, med tilsvarende prislapp. Begge har pågått over flere år.

Budstikka har laget en stor reportasje om saken og til avisen sier Johnsen at dette er en vanvittig bruk av penger og fortsetter: «kommunen har brukt penger «som fulle sjømenn». Det vil i så fall si at kommunen har brukt nærmere 50 millioner kroner på disse konsulentavtalene. Hvor mange sykepleiere og helsefagarbeidere kan du få for det, spør Johnsen retorisk», til avisen. 

I Budstikka fremkommer også en oversikt som kommunen har lagt ved i ett av svarene til Johnsen, som viser at de både i 2021 og 2022 brukte over 61 millioner kroner på konsulenttjenester. Til sammen over 120 millioner over 2 år.

Fagforeningene har gjennom flere år tatt opp spørsmålet om bruken av innleie og engasjementer, både til driften og til alle prosjektene. Nå ser vi prislappen. Slik kan vi ikke ha det her i kommunen. Vi noterer at KD nå vil se på bruken av innleie og vi håper at det blir satt en stopper for denne uvettige bruken av konsulenter.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.