Press "Enter" to skip to content

BÆRUM KOMMUNE NÆRMEST PÅ BUNNIVÅ I RAPPORT OM BOLIGVENNLIGE KOMMUNER

I mars kom siste rapport fra Norges boligbyggelag (NBBL) som er en rangering av norske kommuner etter hvor gode de til å fremme boligbygging. De har kartlagt fra et stort antall datakilder som kunne tenkes å være relevante for å måle kommunenes boligvennlighet.  

Denne Boligvennlighetskåringen er utviklet av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra NBBL. Det er en rangering av 119 norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Dette er alle kommuner med mer enn 10 000 innbyggere. Av disse kom Bærum kommune på en lite flatterende 91 plass. Det er også foretatt en storkommune-kåring, som omfatter de 20 mest folkerike kommunene i Norge. Her var Kristiansand den mest boligvennlige kommunen, mens Bærum kom helt nede på en 16 plass. Ett av temaindeksene gjaldt årets boligbygger og her ble Bærum sist med en stygg 20 plass.  

NBBL har med denne Boligvennlighetskåringen kartlagt hvilke kommuner som lykkes med boligvennlighet, uttaler Bård Folke Fredriksen adm direktør i NBBL til Dagsavisen og fortsetter med at det er de lokalpolitikerne som nå er på valg til kommunestyrene som i stor grad avgjør hvordan den norske boligmodellen skal se ut fremover.   

Denne rapporten burde også diskuteres i valgkampen her i Bærum. Resultatet viser at det er mye å ta tak i her. Vi må få en boligpolitikk som gjør at «vanlige folk» også har en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det kan ikke være en forutsetning at man må ha velstående foreldre som kan bistå de unge.

Les  hele NBBLs rapport her…