Press "Enter" to skip to content

RUNDTUR MED FAGFORBUNDETS VALGBUSS

Fagforeningen brukte Fagforbundets valgbuss i sin valgkampanje foran årets Kommunevalg.

Tirsdag 29. august startet vi kl 06.45 med valgstand ved bedriftene på Rud. Der tok vi imot de ansatte som kom på jobb med bananer, sjokolade og brosjyrer med «Bruk stemmeretten». Det ble mange gode samtaler både med medlemmer og andre ansatte.

Senere på dagen reiste vi rundt til sykehjem og barnehager. Vi ble tatt godt imot av våre plasstillitsvalgte som fikk overlevert valgmateriell og LOs quiz til bruk på tjenestestedene. Dagen etter fulgte de hovedtillitsvalgte opp med besøk på flere barnehager og sykehjem.

Det er Fagforbundet Viken som har rekvirert valgbussen som reiser rundt i fylket og som bemannes av lokale tillitsvalgte i det enkelte kommune. Fagforeningen synes dette er flott ordning.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.