Press "Enter" to skip to content

TARIFFOPPGJØRET 2024

NYTT ÅR – NYTT TARIFFOPPGJØR

Da vi nå går inn i 2024 er det bare fire måneder til nye tarifforhandlinger. I år er det sentrale hovedforhandlinger.

Fagforbundet krever også i år at hele laget av arbeidstakere sikres økt kjøpekraft i vårens lønnsoppgjør, og at de som har minst, må få mest. I de senere årene har alle merket de økte prisene, men de med lave inntekter er hardest rammet. I hovedoppgjøret i 2024 må derfor hele laget av arbeidsfolk få en rettferdig reallønnsøkning. Fagforbundet mener at lønnsutviklingen skal være rettferdig og at arbeid med lik verdi skal lønnes likt. 

Fagforbundet har spurt alle våre yrkesaktive medlemmer om hva kravene våre i lønnsoppgjøret bær være. Her var svaret en tydelig. Et stort flertall ønsker at økte lønninger skulle prioriteres. Behovet for å sikre høye tillegg til de med lavere lønn er blitt ytterligere forsterket etter at Norges Bank nå før jul økte renten enda en gang. Nå har styringsrenten økt 14 ganger i de siste årene.

Fagforeningen forutsetter at Fagforbundet prioriterer økt lønn, slik medlemmene ønsker. Samtidig får vi håpe at rentetoppen nå er nådd.