Press "Enter" to skip to content

ENIGHET OM NY HOVEDAVTALE

Ny hovedavtale for kommunene er i havn

Like før jul kom forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for KS-området i mål. Det meste er en videreføring av eksisterende avtale, men på noen punkter skal partene diskutere videre frem mot neste forhandlinger. Det er derfor avtalt at partene skal jobbe videre med en rekke momenter i hovedavtalen frem til neste forhandlingsrunde som er 1.7.2025.

Følgende områder skal de sentrale parter diskutere i fellesskap:

  • Diskutere behovet for utvikling av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår. 
  • Gjennomgå Hovedavtalen og identifisere bestemmelser som kan være utdaterte eller ikke lenger relevante. 
  • Diskutere praktiseringen av bestemmelser i Hovedavtalen.
  • Vurdere behovet for endringer i Hovedavtalen.

Dette er en videreføring av en avtale vi har hatt i lang tid og som fungerer rimelig godt. Under slike diskusjoner mellom de sentrale parter, er det viktig at de tillitsvalgtes erfaringer kommer frem og blir tatt hensyn til. Det er de som vet hvor skoen trykker.