Press "Enter" to skip to content

FORMANNSKAPET BEHANDLER KOMMENDE TARIFFOPPGJØR

KOMMUNENS LO-FAGFORENINGER HAR SENDT INN INNSPILL TIL POLITIKERNE

I dag behandler Bærum Formannskap Kommunedirektørens synspunkter til det kommende hovedoppgjøret for kommunesektoren.  Der skal  de gi innspill til forhandlingsmandat til KS som er kommunens arbeidsgiverorganisasjon. Det kommende lønnsoppgjøret gjelder Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2022 til 30.4 2024. I den forbindelse har KS anmodet kommunene å komme med innspill til tre spørsmål til arbeidsgiverstrategi for tariffperioden 2024-2026.

Til formannskapsbehandlingen har LOs fagforeninger i Bærum sendt et felles innspill til politikerne og informert dem om våre synspunkter og prioriteringer til dette lønnsoppgjøret.

Fagforeningen håper at våre standpunkt blir tillagt vekt og blir tatt med i Formannskapets innspill til KS.

Les fagforeningenes innspill her…

Les kommunedirektørens forslag her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.