Press "Enter" to skip to content

TRUKKET FEIL FAGFORENINGSKONTINGENT I JANUAR

LØNNINGSKONTORET RETTER FEILEN OG TILBAKEBETALER

For de fleste av Fagforbundets medlemmer som er ansatt i Bærum kommune ble det i lønnen for januar trukket for mye i fagforeningskontingent. Dette har fagforeningen blitt gjort kjent med og har tatt det opp med lønningsenheten.

Lønn arbeider nå med å rette feilen og de opplyser at pengene vil bli tilbakebetalt i løpet av februar.

Etter hva lønnsenheten opplyser er systemfeilen nå rettet, slik at kontingenttrekket for februar skal bli riktig.