Press "Enter" to skip to content

FOREDRAG OM OPPVEKST I FAMILIER MED RUSPROBLEMER

GRATIS FOREDRAG I SANDVIKA BIBLIOTEK

Tematikken i foredraget er oppvekst i familie med rusproblematikk og hvordan voksne kan/bør respondere på barn og unge som har en utfordrende atferd. Foredraget er i regi av Mestringsverktøy AS i Sandvika bibliotek torsdag 8. februar og foredragsholder er Lise Sørnskog.

Dette er en god mulighet til å få med seg nyttig kunnskap og verktøy om et vanskelig tema. Anbefales å sjekke ut.