Press "Enter" to skip to content

Måned: februar 2024

ARBEIDSTILSYNET TRUER KOMMUNEN MED BØTER

ARBEIDSTILSYNET KREVDE AT BÆRUM KOMMUNE SKULLE RETTE  ÅTTE AVVIK, BARE FIRE AV DE ER RETTET. NÅ TRUER DE MED BØTER PÅ 4 000 KRONER PR DAG.

Arbeidstilsynet viser til tilsyn med BÆRUM KOMMUNE NATTJENESTEN PSYKISK HELSE-RUS og kommunens tilbakemelding fra november 2023. I det tilsynet fant de forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Opprinnelig fikk kommunen åtte pålegg som måtte rettes opp. Nå skriver Arbeidstilsynet at bare fire av disse åtte er rettet. De gjenværende må være rettet innen 30. april. Mottar ikke Arbeidstilsynet dokumentasjon om at pålegget er oppfylt innen denne dato, vil det påløpe dagbøter på kr 1 000 for hvert pålegg som ikke er rettet. 

Dette gjelder blant annet pålegg som gjelder vold, trusler om vold og uheldige belastninger, kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Det gjelder også pålegg om opplæring av ansatte om vold og trussel om vold.

Dette er svært alvorlige pålegg som fremdeles ikke er lukket. Dette bekymrer Fagforbundet. Ved ettersynet konkluderte Arbeidstilsynet med at det var grunnleggende mangler ved det systematiske HMS-arbeidet ved denne tjenesten. Vi hadde forventet at kommunen hadde tatt tak og rettet disse omgående. Slik kan det ikke fortsette. Nå må det gjøres noe øyeblikkelig.

Comments closed

NÅ STARTER ARBEIDET MED LØNNSOPPGJØRET

E24 HAR SATT OPP TIDSLINJEN FOR ALLE FORHANDLINGSOMRÅDENE I DETTE HOVEDOPPGJØRET

Vårens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Da skal det forhandles ny tariffavtale som omhandler mye mer enn bare lønn. For de fleste er imidlertid lønnen det viktigste i oppgjøret. 

Årets lønnsoppgjør blir viktig for lommeboken til veldig mange. Og det er viktigere i år, i og med at mange opplever at de har fått dårligere økonomi, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard om det kommende oppgjøret til E24.

For de ansatte kommunesektoren starter Fagforbundet forhandlingene med KS den 15. april. Men allerede den 20. februar starter LO forberedelsene. Da vedtar LOs representantskapsmøte de overordnede kravene i årets lønnsoppgjør.

Fagforeningen forventer et betydelig lønnsløft for våre medlemmer og en reallønnsøkning som dermed gir en økt kjøpekraft.

Comments closed

HELSEFAGLÆRLINGER FÅR JOBB-GARANTI

ALVER KOMMUNE GARANTERER FAST STILLING DA LÆRETIDEN ER OVER

Lærlinger i helsefag i Alver kommune garanteres nå et tilbud om 100 prosent fast stilling når læretiden er over. Vi trenger helsefagarbeidere. Når vi har lærlinger hos oss, så investerer vi i dem og ønsker at de skal bli værende, sier Hilde Bognøy Kleivdal, prosjektleder for Heiltidskultur i Alver til Fagbladet. Det er viktig at nyansatte blir rekruttert rett inn i en 100 prosent fast stilling. Kommunen blir mer attraktiv som arbeidsgiver, og vi gir unge som velger en yrkesvei en trygghet om at de får jobb etter læretiden, mener Kleivdal.

Kleivdal opplyser at kommunen ønsker seg helsefagarbeidere i fulle stillinger. Jobbgarantien er et virkemiddel og vil være en mulighet også for å få flere til å ville bli helsefagarbeidere.

Her går Alver kommune foran og viser vei. Vi trenger helsefagarbeidere og dette er et flott tiltak for å rekruttere ungdommen til å velge dette yrket. Fagforeningen har foreslått jobbgaranti for lærlinger i Utvalg for Samarbeid flere ganger uten å få gjennomslag. Vi gir ikke opp og vil gjenta forslaget.

Comments closed

KRIG MOT KRIGEN

JONAS BALS SETTER KRIGEN I UKRANIA INN ET HISTORISK PERSPEKTIV.

Historiker og LO rådgiver Jonas Bals spør i en god og informativ artikkel i Dagsavisen; «Krig kan være et instrument som hjelper ledere å klore seg fast ved makta, eller det kan hevne en forestilt ydmykelse og gjenreise tapt storhet. Hvordan skal man som fredsvenn forholde seg til det?»

Vi i fagforeningen kjenner Jonas Bals fra flere av hans foredrag på våre seminarer og hans bøker «Streik» og «Våre kamper, mot rasisme og fascisme». I denne artikkelen om Putins krig i Ukraina trekker han linje tilbake til fascismen i mellomkrigsårene og nazistenes krigføringer. Jonas Bals har stor kunnskap om fascismens herjinger, noe som fremkom i hans siste bok. 

Han avslutter innlegget med at «noen ganger må man faktisk kjempe for freden – også med våpen».

Comments closed

ZLATA BLIR PENSJONIST

ÅRSMØTET VALGTE SNJEZANA RAKANOVIC TIL NY FAGFORENINGSLEDER

Tirsdag 30.januar holdt fagforeningen sitt årsmøte på Oslofjord hotell i Sandvika med over hundre deltagere. Fagforeningsleder Zlata åpnet årsmøtet og opplyste samtidig at hun hadde meddelt valgkomiteen at hun ikke stilte til gjenvalg som leder, da hun skulle bli pensjonist i løpet av våren.

Deretter gikk Zlata grundig gjennom den fyldige årsberetningen med både regnskap, budsjett og handlingsplan, samt forslag til bevilgninger. De forskjellige postene ble enstemmig vedtatt. Det ble også valgkomiteens forslag til de vedtektsfestede tillitsverv.

Som ny leder ble Snjezana Rakanovic valgt. Hun har tidligere vært PTV i seks år, før hun ble valgt i sitt nåværende verv som HTV i 2023. Hun er utdannet sykepleier og har arbeidet som helsefagarbeider siden hun kom til Norge for 16 år siden.

Årsmøtet avsluttet med å takke Zlata for hennes store innsats for Fagforbundet. Hun ble valgt som HTV allerede i 2006. Fra 2011 var hun nestleder i 13 år før hun overtok som fagforeningsleder. Hun har nedlagt et imponerende arbeid for fagforeningen og skal spesielt ha æren for fagforeningens store økning av fremmedspråklige medlemmer. Med sin juridiske kompetanse har hun også vært en stor ressurs for kontoret i arbeidet med å følge opp medlemmenes rettigheter opp mot arbeidsgiver.

Etter årsmøtet ble det sosialt samvær hvor det ble servert middag med tilbehør og god underholdning.   

Comments closed

TRUKKET FEIL FAGFORENINGSKONTINGENT I JANUAR

LØNNINGSKONTORET RETTER FEILEN OG TILBAKEBETALER

For de fleste av Fagforbundets medlemmer som er ansatt i Bærum kommune ble det i lønnen for januar trukket for mye i fagforeningskontingent. Dette har fagforeningen blitt gjort kjent med og har tatt det opp med lønningsenheten.

Lønn arbeider nå med å rette feilen og de opplyser at pengene vil bli tilbakebetalt i løpet av februar.

Etter hva lønnsenheten opplyser er systemfeilen nå rettet, slik at kontingenttrekket for februar skal bli riktig.

Comments closed

FOREDRAG OM OPPVEKST I FAMILIER MED RUSPROBLEMER

GRATIS FOREDRAG I SANDVIKA BIBLIOTEK

Tematikken i foredraget er oppvekst i familie med rusproblematikk og hvordan voksne kan/bør respondere på barn og unge som har en utfordrende atferd. Foredraget er i regi av Mestringsverktøy AS i Sandvika bibliotek torsdag 8. februar og foredragsholder er Lise Sørnskog.

Dette er en god mulighet til å få med seg nyttig kunnskap og verktøy om et vanskelig tema. Anbefales å sjekke ut.

Comments closed