Press "Enter" to skip to content

ZLATA BLIR PENSJONIST

ÅRSMØTET VALGTE SNJEZANA RAKANOVIC TIL NY FAGFORENINGSLEDER

Tirsdag 30.januar holdt fagforeningen sitt årsmøte på Oslofjord hotell i Sandvika med over hundre deltagere. Fagforeningsleder Zlata åpnet årsmøtet og opplyste samtidig at hun hadde meddelt valgkomiteen at hun ikke stilte til gjenvalg som leder, da hun skulle bli pensjonist i løpet av våren.

Deretter gikk Zlata grundig gjennom den fyldige årsberetningen med både regnskap, budsjett og handlingsplan, samt forslag til bevilgninger. De forskjellige postene ble enstemmig vedtatt. Det ble også valgkomiteens forslag til de vedtektsfestede tillitsverv.

Som ny leder ble Snjezana Rakanovic valgt. Hun har tidligere vært PTV i seks år, før hun ble valgt i sitt nåværende verv som HTV i 2023. Hun er utdannet sykepleier og har arbeidet som helsefagarbeider siden hun kom til Norge for 16 år siden.

Årsmøtet avsluttet med å takke Zlata for hennes store innsats for Fagforbundet. Hun ble valgt som HTV allerede i 2006. Fra 2011 var hun nestleder i 13 år før hun overtok som fagforeningsleder. Hun har nedlagt et imponerende arbeid for fagforeningen og skal spesielt ha æren for fagforeningens store økning av fremmedspråklige medlemmer. Med sin juridiske kompetanse har hun også vært en stor ressurs for kontoret i arbeidet med å følge opp medlemmenes rettigheter opp mot arbeidsgiver.

Etter årsmøtet ble det sosialt samvær hvor det ble servert middag med tilbehør og god underholdning.