Press "Enter" to skip to content

KRIG MOT KRIGEN

JONAS BALS SETTER KRIGEN I UKRANIA INN ET HISTORISK PERSPEKTIV.

Historiker og LO rådgiver Jonas Bals spør i en god og informativ artikkel i Dagsavisen; «Krig kan være et instrument som hjelper ledere å klore seg fast ved makta, eller det kan hevne en forestilt ydmykelse og gjenreise tapt storhet. Hvordan skal man som fredsvenn forholde seg til det?»

Vi i fagforeningen kjenner Jonas Bals fra flere av hans foredrag på våre seminarer og hans bøker «Streik» og «Våre kamper, mot rasisme og fascisme». I denne artikkelen om Putins krig i Ukraina trekker han linje tilbake til fascismen i mellomkrigsårene og nazistenes krigføringer. Jonas Bals har stor kunnskap om fascismens herjinger, noe som fremkom i hans siste bok. 

Han avslutter innlegget med at «noen ganger må man faktisk kjempe for freden – også med våpen».