Press "Enter" to skip to content

HELSEFAGLÆRLINGER FÅR JOBB-GARANTI

ALVER KOMMUNE GARANTERER FAST STILLING DA LÆRETIDEN ER OVER

Lærlinger i helsefag i Alver kommune garanteres nå et tilbud om 100 prosent fast stilling når læretiden er over. Vi trenger helsefagarbeidere. Når vi har lærlinger hos oss, så investerer vi i dem og ønsker at de skal bli værende, sier Hilde Bognøy Kleivdal, prosjektleder for Heiltidskultur i Alver til Fagbladet. Det er viktig at nyansatte blir rekruttert rett inn i en 100 prosent fast stilling. Kommunen blir mer attraktiv som arbeidsgiver, og vi gir unge som velger en yrkesvei en trygghet om at de får jobb etter læretiden, mener Kleivdal.

Kleivdal opplyser at kommunen ønsker seg helsefagarbeidere i fulle stillinger. Jobbgarantien er et virkemiddel og vil være en mulighet også for å få flere til å ville bli helsefagarbeidere.

Her går Alver kommune foran og viser vei. Vi trenger helsefagarbeidere og dette er et flott tiltak for å rekruttere ungdommen til å velge dette yrket. Fagforeningen har foreslått jobbgaranti for lærlinger i Utvalg for Samarbeid flere ganger uten å få gjennomslag. Vi gir ikke opp og vil gjenta forslaget.