Press "Enter" to skip to content

ARBEIDSTILSYNET TRUER KOMMUNEN MED BØTER

ARBEIDSTILSYNET KREVDE AT BÆRUM KOMMUNE SKULLE RETTE  ÅTTE AVVIK, BARE FIRE AV DE ER RETTET. NÅ TRUER DE MED BØTER PÅ 4 000 KRONER PR DAG.

Arbeidstilsynet viser til tilsyn med BÆRUM KOMMUNE NATTJENESTEN PSYKISK HELSE-RUS og kommunens tilbakemelding fra november 2023. I det tilsynet fant de forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Opprinnelig fikk kommunen åtte pålegg som måtte rettes opp. Nå skriver Arbeidstilsynet at bare fire av disse åtte er rettet. De gjenværende må være rettet innen 30. april. Mottar ikke Arbeidstilsynet dokumentasjon om at pålegget er oppfylt innen denne dato, vil det påløpe dagbøter på kr 1 000 for hvert pålegg som ikke er rettet. 

Dette gjelder blant annet pålegg som gjelder vold, trusler om vold og uheldige belastninger, kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Det gjelder også pålegg om opplæring av ansatte om vold og trussel om vold.

Dette er svært alvorlige pålegg som fremdeles ikke er lukket. Dette bekymrer Fagforbundet. Ved ettersynet konkluderte Arbeidstilsynet med at det var grunnleggende mangler ved det systematiske HMS-arbeidet ved denne tjenesten. Vi hadde forventet at kommunen hadde tatt tak og rettet disse omgående. Slik kan det ikke fortsette. Nå må det gjøres noe øyeblikkelig.