Press "Enter" to skip to content

FAGFORENINGEN VISER SITT SOSIALE ENGASJEMENT

BEVILGET 135 000 KRONER TIL VELDEDIGE FORMÅL

På Fagforbundet Bærum sitt årsmøte ble det som tidligere år bevilget betydelige beløp til veldedige formål.

Som tidligere ble det bevilget 70 000 kroner til Fagforbundets barneby i Angola. Det ble gjentatt bevilgninger på 15 000 til juletilstelning for flyktninger og innvandrere i samarbeid med Flyktningkontoret og 10 000 til Frelsesarmeens varmestue her i Sandvika. Til Norsk Folkehjelp sitt humanitære arbeid i Gaza og Ukraina ble det bevilget 40 000 kroner. Utover disse bevilgningene har fagforeningsstyret også fullmakt til å delta i andre lokale tiltak. 

Med disse bevilgningene viser medlemmene i fagforeningen et stort sosialengasjement som er noe på siden av ordinært fagforeningsarbeid. Sammen ivaretar vi motto vårt om Omtanke, Solidaritet og Samhold. Her har andre fagforeninger noe å streke seg etter.