Press "Enter" to skip to content

BRUDD I FRONTFAGET

RIKSMEGLINGSMANNEN KALLER INN TIL MEKLING. FOR Å UNNGÅ STREIK MÅ PARTENE BLI ENIGE INNEN NATT TIL 7. APRIL.

Torsdag før påske ble det brudd i det såkalte frontfagsoppgjøret. Dette er oppgjøret der resultatet brukes som norm for de andre lønnsoppgjørene. Fellesforbundet og Norsk Industri ble ikke enige innen fristen i forhandlingene om Industrioverenskomsten.

Riksmeklingsmannen har innkalt partene til mekling 3. april. Meklingsfristen for å komme til enighet er midnatt mellom lørdag 6. og søndag 7. april. Det er vanlig at meklingen fortsetter utover fristen. Ved de siste oppgjørene har partene sittet så mye som et døgn på overtid. Skulle det ikke bli enighet innen fristen, vil bruddet være startpunktet for streik.

Siden dette oppgjøret setter norm for de andre lønnsoppgjørene, også for kommuneoppgjøret, er resultatet her viktig for fagforeningens medlemmer.