Press "Enter" to skip to content

PENSJONISTER MED ARBEIDSINNTEKT – HUSK SKATTEFRADRAG

PENSJONISTKONTINGENTEN ER FRADRAGSBERETTIGET FOR DE MED ARBEIDSINNTEKT.

Den som har gått av med pensjon, betaler selv sin pensjonistkontingent til Fagforbundet.

Pensjonistkontingenten trekkes ikke av arbeidsgiver, som er tilfelle med vanlig medlemskontingent, men betales direkte inn til forbundet.

Siden pensjonistkontingenten ikke går via arbeidsgiver, blir den ikke automatisk registrert hos skattemyndighetene slik som det er for yrkesaktive medlemmer som er på trekk. Fagforeningen har undersøkt dette med Skatteetaten. Den tilbakemeldingen vi fikk var at dersom du betaler fagforeningskontingent, så er den fradragsberettiget så lenge du har lønnsinntekt. Dette gjelder også pensjonistkontingenten

Her må pensjonister med lønnsinntekt følge opp dette selv. Den enkelte må gå inn på sin skattemelding og føre inn pensjonistkontingenten som i 2023 som var på kr 1 375 som fradrag under posten: Fagforeningskontingent. Har du ikke gjort dette tidligere kan du føre opp fradrag for kontingenten inntil tre år tilbake i tid.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte fagforeningskontoret på telefon 916 84 913 eller på e-post bmj@fagforbundetbaerum.no.