Press "Enter" to skip to content

ENIGHET I FRONTOPPGJØRET

RESULTATET BLE EN LØNNSRAMME PÅ 5,2 %.  

Søndag kveld, over nitten timer på overtid, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i årets lønnsoppgjør i frontfaget. Resultatet er ei økonomisk ramme på 5,2 prosent økning. Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent betyr det at reallønna trolig øker med 1,1 prosent i år.

Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en kommentar til forhandlingsresultatet.

Dette er et resultat som er i overkant av forventningene. En lønnsramme på 5,2 % blir dermed norm for årets sentrale lønnsoppgjør. Med et slikt resultat bør det være god mulighet å komme til enighet også i de forbundsvise lønnsforhandlingene.