Press "Enter" to skip to content

ENIGHET I LØNNSOPPGJØRET FOR PBL BARNEHAGENE

ØKT LØNN FOR TILLEGGS- OG VIDEREUTDANNING

Etter to lange dager med både krevende og konstruktive forhandlinger ble det enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i PBL-barnehager. 

Fagforbundets forhandlingsleder er godt fornøyd med et resultat på linje med kommuneoppgjøret. Det blir også økte satser for tilleggs- og videreutdanning, samt enighet om å styrke kompetansebestemmelsene i hovedavtalen. Ny lønn gjelder fra 1. mai.