Press "Enter" to skip to content

BER KOMMUNENE BRUKE MER PENGER

TEKNISK BEREGNINGSUTVALG (TBU) ANBEFALER KOMMUNER MED STORE BUFFERE Å BRUKE AV PENGENE.

Kommunal Rapport siterer i en artikkel en fersk rapport fra TBU hvor de ber kommunene bruke mer av sine fondsmidler.

Kommuner med store disposisjonsfond bør vurdere om fondene er større enn nødvendig, og om det er rom for å redusere gjelden og/eller øke egenfinansieringen av investeringer ved å bygge ned disposisjonsfondene, skriver TBU i rapporten. Utvalget peker på at kommunenes buffere nå har økt til historisk høye nivåer. Ved utgangen av 2022 var disposisjonsfondene til kommuner og fylkeskommuner på 99 milliarder kroner. Dette forklares med gjentatte år med høy merskattevekst og gode driftsresultater.

Selv om størrelsen på disposisjonsfondene varierer mellom kommuner, peker utvalget på at et flertall av kommunene har store fond og få har akkumulert merforbruk. De mener at disse kan bruke av sparegrisen.

En av kommunene som har betydelige fondsmidler er Bærum, og er en kommune det Tekniske beregningsutvalget mener kan bruke noen av disse sparepengene til forbedre de kommunale tjenestene til beste for kommunens innbyggere. Fagforeningen håper at våre lokale politikere leser denne rapporten og følger de rådene som utvalget gir. Våre tillitsvalgte som kjenner problemene ute på tjenestestedene er ikke i tvil om at flere økonomiske ressurser vil øke kvaliteten på de lovbestemte tjenestene og bedre de ansattes arbeidsforhold.